TH EN
 

งานสัมมนา TrueBusiness Forum 2018

4 พฤษภาคม 2561 325

บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กำหนดจัดงานสัมมนา TrueBusiness Forum 2018 ในวันพุธที่ 9 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 – 17.00 น. ณ รอยัล พารากอนฮอลล์ ห้างสรรพสินค้าสยามพารากอน ชั้น 5 เพื่อเผยแพร่แนวคิดความรู้ในการประยุกต์ ปรับใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการเพิ่มประสิทธิภาพให้องค์กรธุรกิจของไทย ตอบสนองนโยบายของรัฐในการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพให้ธุรกิจของไทยมีความสามารถในการแข่งขันในตลาดโลกได้

ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน และดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://truebusinessforum2018.com/Event/Register.aspx