TH EN
 

นายกรัฐมนตรีเยี่ยมชมบูธ Smart Farmer ในงาน SME Revolution

13 พฤษภาคม 2560 343

 

นายกฯ เยี่ยมชมบูธ Smart Farmer : พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ให้เกียรติเยี่ยมชมบูธ Smart Farmer ที่เข้าร่วมโครงการบ่มเพาะ SME เกษตร ของ สสว. ในงาน SME Revolution เส้นทางสายโอกาส SME 4.0

 

สสว. ได้นำ Smart Farmer 2 ราย ไปออกบูธ ได้แก่ เกษตรกรรุ่นใหม่ จากจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ปลอดสารพิษด้วยระบบปลูกผักอัจฉริยะ โดยควบคุมการรดน้ำ ใส่ปุ๋ย แสงสว่างและควบคุมการสั่งงานอื่นๆ ด้วย application จากมือถือ มียอดสั่งซื้อระบบปลูกผักด้วยมือถือในงาน 4 แสนบาท ซึ่งรวมถึง application และการให้คำปรึกษาชุดละ 28,000 บาท สำหรับ Smart Farmer อีก 1 รายมาจากจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่สามารถผลิตน้ำเชื้อแช่แข็งคัดเพศ เพื่อใช้ผสมเทียมโคเนื้อ และโคนม ซึ่งมีการจดทะเบียนสิทธิบัตรทำน้ำเชื้อคัดเพศ

//////////////////////////////////