TH EN
 

นายกรัฐมนตรีเยี่ยมชมบูธ Smart Farmer ในงาน SME Revolution

13 พฤษภาคม 2560 76

 

นายกฯ เยี่ยมชมบูธ Smart Farmer : พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ให้เกียรติเยี่ยมชมบูธ Smart Farmer ที่เข้าร่วมโครงการบ่มเพาะ SME เกษตร ของ สสว. ในงาน SME Revolution เส้นทางสายโอกาส SME 4.0

 

สสว. ได้นำ Smart Farmer 2 ราย ไปออกบูธ ได้แก่ เกษตรกรรุ่นใหม่ จากจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ปลอดสารพิษด้วยระบบปลูกผักอัจฉริยะ โดยควบคุมการรดน้ำ ใส่ปุ๋ย แสงสว่างและควบคุมการสั่งงานอื่นๆ ด้วย application จากมือถือ มียอดสั่งซื้อระบบปลูกผักด้วยมือถือในงาน 4 แสนบาท ซึ่งรวมถึง application และการให้คำปรึกษาชุดละ 28,000 บาท สำหรับ Smart Farmer อีก 1 รายมาจากจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่สามารถผลิตน้ำเชื้อแช่แข็งคัดเพศ เพื่อใช้ผสมเทียมโคเนื้อ และโคนม ซึ่งมีการจดทะเบียนสิทธิบัตรทำน้ำเชื้อคัดเพศ

//////////////////////////////////
โครงการอื่นๆ

15 ธันวาคม 2560
21
สัมมนาทางลัดสู่ตลาดแดนมังกร ปีที่ 2

นายสุวรรณชัย โลหะวัฒนกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เข้าร่วม และปาฐกถาพิเศษ...
6 ธันวาคม 2560
124
ยกระดับสินค้า SMEs ไทยให้แข็งแกร่งด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี

นายสุวรรณชัย โลหะวัฒนกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ร่วมการบรรยาย GSB Biz Talks ในหัวข้อ
30 พฤศจิกายน 2560
154
แถลงวิสัยทัศน์

นายสุวรรณชัย โลหะวัฒนกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) แถลงข่าว...