TH EN
 

สสว.–สถาบันอาหาร ปลื้ม 6 เครือข่าย SME มะพร้าว สร้างยอดขายกว่า 200 ลบ.

27 กันยายน 2560 605


สสว. จับมือสถาบันอาหาร แถลงผลสำเร็จโครงการสนับสนุนเครือข่าย SME ปี 2560 ในกลุ่มอุตสาหกรรมมะพร้าว เผยเกษตรกรวิสาหกิจชุมชน และผู้ประกอบการต้นน้ำถึงปลายน้ำรวมกลุ่มได้ 26 เครือข่าย สร้างยอดขายไม่ต่ำ 200 ล้านบาท พร้อมจัดประกวดและมอบรางวัลสุดยอดผลิตภัณฑ์มะพร้าวไทย หวังกระตุ้นให้เกิดความตื่นตัวและเห็นความสำคัญของการสร้างแบรนด์มะพร้าวไทย

นายวชิระ แก้วกอ ผู้อำนวยการฝ่ายประสานเครือข่ายผู้ให้บริการ SMEs สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เปิดเผยว่า จากการที่ สสว.ได้บูรณาการความร่วมมือกับสถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม ดำเนินโครงการสนับสนุนเครือข่าย SME ปี 2560 เพื่อสร้างเครือข่ายและยกระดับ SME ในอุตสาหกรรมมะพร้าวตลอดห่วงโซ่การผลิต เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดในเชิงพาณิชย์ พร้อมรองรับการขยายตัวของตลาดโลกที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนั้น ได้รับการตอบรับจาก SME เป็นอย่างดี สามารถบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ โดยมีผู้สมัครเข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 3,300 ราย จากพื้นที่เป้าหมาย 18 จังหวัด ได้แก่ ประจวบคีรีขันธ์ สุราษฎร์ธานี ชุมพร พังงา สตูล ปัตตานี สมุทรสาคร สมุทรสงคราม ราชบุรี ฉะเชิงเทรา นครนายก นครสวรรค์ เลย ขอนแก่น หนองคาย นครราชสีมาร่วมกับสระบุรี และร้อยเอ็ด ได้คัดเลือกผู้ประสานงานเครือข่าย (Cluster Development Agent-CDA) ไว้จำนวน 80 ราย เกิดการรวมกลุ่มเครือข่ายผู้ผลิตมะพร้าวและผลิตภัณฑ์จากมะพร้าว 26 เครือข่าย
 Tag : เว็บไซต์ สสว.