TH EN
 

ผอ.สสว. ถ่ายทอดประสบการณ์แก่ Coach จิตอาสา

13 มิถุนายน 2562 328

"ผอ.สสว. ถ่ายทอดประสบการณ์แก่ Coach จิตอาสา"

          นายสุวรรณชัย โลหะวัฒนกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ให้เกียรติเป็นวิทยากรถ่ายทอดประสบการณ์แก่ผู้บริหารบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ที่ร่วมเป็น Coach จิตอาสา ในโครงการ SET Social Impact Gym 2019 ในงาน Coaching Experiences for entrepreneurs , Tips & Case Sharing ณ ห้องประชุมเสรี จินตนเสรี ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2562Cached - Page : 4e32abf2b31c80b7b451dcebf099e29c    |    Create: 2019-08-18 15:36:20    |    Generated Time : 0.0005 sec