TH EN
 

โครงการบริหารความเสี่ยง ของ SMEs ระยะที่ 2

23 พฤศจิกายน 2561 811

"โครงการบริหารความเสี่ยง ของ SMEs ระยะที่ 2"

 

          นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ให้เกียรติกล่าวเปิดงานสัมมนา โครงการบริหารความเสี่ยง ของ SMEs ระยะที่ 2 ซึ่งเป็นโครงการภายใต้มาตรการเพิ่มขีดความสามารถและส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ เรื่องการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนให้กับ SMEs ที่ประกอบธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ โดยมี นายสุวรรณชัย โลหะวัฒนกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ขึ้นร่วมถ่ายภาพ ณ ห้อง Convention Center A22 โรงแรม Centara Grand Central World เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561Create Cache    |    Generated Time : 0.0844 sec