TH EN
 

แถลงข่าวเปิดตัวโครงการ Thai AIM 2018 และมอบรางวัล Thai AIM 2017

21 พฤศจิกายน 2561 780

"แถลงข่าวเปิดตัวโครงการ Thai AIM 2018 และมอบรางวัล Thai AIM 2017"

 

          นายสุวรรณชัย โลหะวัฒนกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและกลางและขนาดย่อม (สสว.) ให้เกียรติกล่าวเปิดงานแถลงข่าวการมอบรางวัลแก่ผู้ประกอบการและนักออกแบบรุ่นใหม่ กลุ่มสินค้าไลฟ์สไตล์และแฟชั่นที่ได้รับรางวัลในโครงการ THAI AIM 2017 พร้อมเปิดตัวโครงการ Thai AIM 2018 ซึ่ง สสว. ร่วมกับ องค์การสภาพัฒนาการค้าฮ่องกง (Hong Kong Trade Development Council หรือ HKTDC) พร้อมการสนับสนุนของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ หรือ CEA  ห้างสรรพสินค้าเซน เซ็นทรัลเวิลด์ สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ หรือ THTI และสายการบินคาเธ่ย์ แปซิฟิค จัดขึ้น เพื่อเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการและนักออกแบบรุ่นใหม่ของไทย ได้นำผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาดนานาชาติ โดยการจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ผ่าน HKTDC Small Order Zone และบนเว็บไซต์ www.hktdc.com ซึ่งเป็นเว็บไซต์การค้าที่ได้รับรางวัลระดับโลก ณ ห้องสุรศักดิ์ 1 โรงแรม Eastin Grand Sathorn เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561Create Cache    |    Generated Time : 0.0916 sec