TH EN
 

ปั้นดาว ณ สุขสยาม

20 พฤศจิกายน 2561 587

"ปั้นดาว ณ สุขสยาม"

          นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน “ปั้นดาว ณ สุขสยาม” โครงการที่เปิดโอกาสให้ SME ได้พัฒนาศักยภาพ จัด โดย สสว.โดยมี นายสุวรรณชัย โลหะวัฒนกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและกลางและขนาดย่อม (สสว.) ให้การต้อนรับ และร่วมถ่ายภาพ เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 ณ ลานสุขสยาม ไอคอนสยาม โดยงานดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 15-18 พฤศจิกายน 2561