TH EN
 

การส่งเสริมสิทธิประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการเอสเอ็มอี ปี 2561-2564

8 พฤศจิกายน 2561 824

"การส่งเสริมสิทธิประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการเอสเอ็มอี ปี 2561-2564"

 

          นายสุวรรณชัย โลหะวัฒนกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและกลางและขนาดย่อม (สสว.) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ "การส่งเสริมสิทธิประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการเอสเอ็มอี ปี 2561-2564" กับธนาคารไทยพาณิชย์ เพื่อยกระดับศักยภาพ SME เพื่อบูรณาการการช่วยเหลือ และให้การสนับสนุนที่เป็นประโยชน์แก่ SME ในเครือข่าย สสว. และลูกค้า SME ธนาคารไทยพาณิชย์ ณ SCB Business Center สยามสแควร์ ซอย 1 เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2561