TH EN
 

แถลงข่าวความสำเร็จโครงการ SME Provincial Champions และการจัดงาน SME Provincial Champions Fair 2018

10 กันยายน 2561 532

"แถลงข่าวความสำเร็จโครงการ SME Provincial Champions
และการจัดงาน SME Provincial Champions Fair 2018"

 

นายสุวรรณชัย โลหะวัฒนกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) แถลงข่าวความสำเร็จโครงการ SME Provincial Champions พร้อมเชิญชวนเข้าร่วมการจัดงาน SME Provincial Champions Fair 2018 : ช้อบ กิน เที่ยว ครบที่เดียว 77 จังหวัด ระหว่างวันที่ 7-9 กันยายน 2561 ณ ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ครังสิต ซึ่งมีกิจกรรมภายในงานได้แก่ การออกร้านแสดงสินค้าของผู้ประกอบการ การเสวนาเทคนิคการทำธุรกิจในยุค 4.0 การจับคู่เจรจาธุรกิจ ณ ห้องประชุม 1801 สสว. เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2561