TH EN
 

สสว. หารือสภาอุตสาหกรรม

7 กันยายน 2561 258

นายสุวรรณชัย โลหะวัฒนกุล ผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ( สสว.) ประชุมหารือร่วมกับนายสุพันธุ์ มงคสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  (ส.อ.ท.) เพื่อหารือแนวทางการส่งเสริมเอสเอ็มอี ปี 2562 พร้อมร่วมแสดงความยินดีกับนายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมฯ เนื่องในโอกาสได้รับตำแหน่งประธาน ส.อ.ท. วาระปี 2561-2563 อีกด้วย ณ ห้อง ส.อ.ท. 1 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย