TH EN
 

สสว. จัดงาน “SME Limited Edition Fair @ Eastville”

7 กันยายน 2561 304

สสว. จัดงาน “SME Limited Edition Fair @ Eastville”

 

          นายสุวรรณชัย โลหะวัฒนกุล ผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ สสว. เปิดงาน SME Limited Edition Fair @ Eastville ” ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น 1 เซ็นทรัลเฟสติวัล อีสต์วิลล์ เลียบด่วนรามอินทรา ระหว่างวันที่ 9 - 13 สิงหาคม 2561 โดยคัดเลือกผู้ประกอบการที่มีสินค้าคุณภาพ โดยเป็นสินค้ากลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม เสื้อผ้าแฟชั่น เครื่องสำอาง ฯลฯ กว่า 60  ร้านค้า เพื่อให้ผู้ประกอบการได้รับประโยชน์สูงสุด ทั้งด้านความรู้ การขยายช่องทางการค้า และสนับสนุนการขยายฐานทางเศรษฐกิจให้กับธุรกิจของผู้ประกอบการ SME ตามนโยบายของรัฐบาล เพื่อให้เกิดการสร้างเครือข่ายและพันธมิตรทางการค้า สามารถสร้างรายได้ให้แก่ผู้ประกอบการ SME อย่างยั่งยืน เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2561