TH EN
 

ส่องเคล็ดลับธุรกิจไลฟ์สไตล์ เจาะตลาดมาเลเซียและฟิลิปปินส์

29 สิงหาคม 2561 339

"ส่องเคล็ดลับธุรกิจไลฟ์สไตล์ เจาะตลาดมาเลเซียและฟิลิปปินส์"

 

นางสาววิมลกานต์ โกสุมาศ รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ให้เกียรติกล่าวเปิดการสัมมนาอบรมพัฒนาผู้ประกอบการ SMEs ภายใต้หัวข้อ “ส่องเคล็ดลับธุรกิจไลฟ์สไตล์ เจาะตลาดมาเลเซียและฟิลิปปินส์” เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ให้บริการ SMEs ของไทย และเพื่อสร้างเครือข่ายกับผู้ให้บริการทั้งภาครัฐและเอกชนในประเทศอาเซียน + 8 ในการเชื่อมโยงเครือข่ายของตนให้เป็นระบบในระดับภูมิภาคอาเซียนได้อย่างมีศักยภาพต่อไป เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2561