TH EN
 

สสว. เดินหน้าโครงการพัฒนาช่องทางตลาดสำหรับผู้ประกอบการเอสเอ็มอีปี 2561

14 มิถุนายน 2561 152

สสว. เตรียมความพร้อมนำผู้ประกอบการบุกตลาดไต้หวัน

นายสุวรรณชัย โลหะวัฒนกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและกลางย่อม (สสว.) เป็นประธานเปิดงานสัมมนา “เจาะลึกตลาดไต้หวัน”  และเตรียมคัดเลือกผู้ประกอบการเอสเอ็มอีกลุ่มผลิตภัณฑ์อาหาร เข้าร่วมงานแสดงสินค้า “Food Taipei” ระหว่างวันที่ 25 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม ณ กรุงไทเป สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) เพื่อขยายความสัมพันธ์กับเครือข่ายทางการค้าระหว่างผู้ประกอบการไทยและทั้งสองประเทศให้สามารถเริ่มต้นและพัฒนาให้เติบโตต่อไปได้ในอนาคต  โดยคาดว่าจะสร้างมูลค่าทางการค้าไม่ต่ำกว่า  200 ล้านบาท