TH EN
 

Art of Business

10 พฤษภาคม 2561 425

"Art of Business"

 

      นายสุวรรณชัย โลหะวัฒนกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เป็นประธานในงานแถลงข่าวการประกวดรางวัลสุดยอด SME แห่งชาติ ครั้งที่ 10 และการประกวดรางวัล SME Start up ครั้งที่ 2 พร้อมนำชมนิทรรศการ Art of Business เพื่อสื่อสารเบื้องหลังความสำเร็จและการสร้างแรงบันดาลใจให้แก่ SME ผ่านภาพถ่าย  ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น 5 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2561