TH EN
 

ASEAN Beauty 2018

3 พฤษภาคม 2561 417

"ASEAN Beauty 2018"

 

      นายสุวรรณชัย โลหะวัฒนกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ให้เกียรติกล่าวต้อนรับ ในงาน ASEAN Beauty 2018 ซึ่งเป็นงานแสดงสินค้าด้านความงามและสุขภาพ โดย สสว. นำผู้ประกอบการเข้าร่วมออกบูธในงานดังกล่าว พร้อมเชิญผู้ซื้อจากต่างชาติเข้าร่วมกิจกรรมสร้างเครือข่ายกับสมาชิก สสว. ที่เข้าร่วมงานเป็นพิเศษ ประกอบกับจัดสัมมนาลู่ทางการค้าและโอกาสทางการตลาดในอาเซียน ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2561