TH EN
 

เยี่ยมชม บริษัท ซิสโก้ประเทศไทย

25 ธันวาคม 2560 303

"เยี่ยมชม บริษัท ซิสโก้ประเทศไทย"

          นายสุวรรณชัย โลหะวัฒนกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) มอบของที่ระลึกแก่ นายวัตสัน ถิรภัทรพงศ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซิสโก้ประเทศไทย ในโอกาสที่ สสว. เข้าเยี่ยมชมระบบการบริหารงานของบริษัท พร้อมถ่ายภาพร่วมกับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สสว.

เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2560