TH EN
 

ร่วมลงพื้นที่พบกลุ่มสตรีและผู้ด้อยโอกาส

25 ธันวาคม 2560 296

"ร่วมลงพื้นที่พบกลุ่มสตรีและผู้ด้อยโอกาส"

นายสุวรรณชัย โลหะวัฒนกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ร่วมลงพื้นที่พบกลุ่มสตรีและผู้ด้อยโอกาสกับคณะอนุกรรมการโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พบปะช่วยเหลือกลุ่มสตรี ณ เทศบาลเมืองแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2560