TH EN
 

กิจกรรมให้ความรู้ด้านการตลาด

25 ธันวาคม 2560 549

 

"กิจกรรมให้ความรู้ด้านการตลาด"

นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ให้เกียรติเป็นประธานงานแถลงข่าวความสำเร็จ “กิจกรรมให้ความรู้ด้านการตลาด” ภายใต้โครงการประชารัฐเพื่อวิสาหกิจชุมชนและโครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต (SME Strong/Regular Level) และปาถกฐาพิเศษในหัวข้อ "นโยบายการขับเคลื่อน SME ไทย 2018" โดยมี นายสุวรรณชัย โลหะวัฒนกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ให้การต้อนรับและนำชมพื้นที่จัดแสดงนิทรรศการจากผู้ประกอบการ SMEs ร่วมด้วยผู้แทนจากมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ณ โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด กรุงเทพฯ
เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2560