TH EN
 

ยกระดับสินค้า SMEs ไทยให้แข็งแกร่งด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี

6 ธันวาคม 2560 583

"ยกระดับสินค้า SMEs ไทยให้แข็งแกร่งด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี"

        นายสุวรรณชัย โลหะวัฒนกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ร่วมการบรรยาย GSB Biz Talks ในหัวข้อ “ยกระดับสินค้า SMEs ไทยให้แข็งแกร่งด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี” ในงาน GSB SMEs Startup Showcase Best Shop ประจำปี 2560 ณ ห้อง Plenary Hall ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2560