TH EN
 

การพัฒนาข้อมูล องค์ความรู้เพื่อการส่งเสริม SME

23 พฤศจิกายน 2560 144

 

นายสุวรรณชัย โลหะวัฒนกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เป็นประธานการประชุมระดมความคิดเห็นเรื่อง “การพัฒนาข้อมูล องค์ความรู้เพื่อการส่งเสริม SME” (การพัฒนาเว็บไซต์ www.sme1.info) โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนร่วมประชุมเสนอแนวทางความคิดเห็น ณ ห้องเบญจสิริ แกรนด์บอลรูม ชั้น 5 โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ สุขุมวิท 20 เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2560
โครงการอื่นๆ

15 ธันวาคม 2560
21
สัมมนาทางลัดสู่ตลาดแดนมังกร ปีที่ 2

นายสุวรรณชัย โลหะวัฒนกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เข้าร่วม และปาฐกถาพิเศษ...
6 ธันวาคม 2560
124
ยกระดับสินค้า SMEs ไทยให้แข็งแกร่งด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี

นายสุวรรณชัย โลหะวัฒนกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ร่วมการบรรยาย GSB Biz Talks ในหัวข้อ
30 พฤศจิกายน 2560
154
แถลงวิสัยทัศน์

นายสุวรรณชัย โลหะวัฒนกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) แถลงข่าว...