TH EN
 

SEM-SME SYNERGY

22 พฤศจิกายน 2560 57

 

 

นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานเปิดงาน "SEM-SME SYNERGY" และกล่าวปาฐกถาพิเศษ "จุดชนวนคิด พลิกสถานการณ์สู่ SME 4.0" โดยมี นายสุวรรณชัย โลหะวัฒนกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เข้าร่วมเปิดงาน ซึ่งมีหน่วยงานอื่นๆ อาทิ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม DEPA และสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย เข้าเป็นภาคีเครือข่าย (MOU) ร่วมกับ BUSEM ในการส่งเสริมพัฒนาผู้ประกอบการ พร้อมด้วยศูนย์ OSS ออกบูธให้คำปรึกษาผู้ประกอบการด้วย ณ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2560
โครงการอื่นๆ

15 ธันวาคม 2560
21
สัมมนาทางลัดสู่ตลาดแดนมังกร ปีที่ 2

นายสุวรรณชัย โลหะวัฒนกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เข้าร่วม และปาฐกถาพิเศษ...
6 ธันวาคม 2560
124
ยกระดับสินค้า SMEs ไทยให้แข็งแกร่งด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี

นายสุวรรณชัย โลหะวัฒนกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ร่วมการบรรยาย GSB Biz Talks ในหัวข้อ
30 พฤศจิกายน 2560
154
แถลงวิสัยทัศน์

นายสุวรรณชัย โลหะวัฒนกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) แถลงข่าว...