TH EN
 

ให้ความรู้ด้านการตลาด

21 พฤศจิกายน 2560 417

นายสุวรรณชัย โลหะวัฒนกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เป็นประธานเปิดงานแถลงข่าว "กิจกรรมให้ความรู้ด้านการตลาด" ภายใต้โครงการประชารัฐเพื่อวิสาหกิจชุมชน พร้อมทั้งปาถกฐาพิเศษหัวข้อ "อนาคตเอสเอ็มอีไทย ในตลาดออนไลน์" ซึ่งแนะนำเคล็ดลับดีๆ ให้แก่ SME ไทย ส่วนหนึ่งระบุว่าควรพัฒนาสินค้าโดนใจลูกค้า ซึ่งต้องรู้จักกลุ่มเป้าหมายให้ชัดเจนและเลือกอาวุธให้เหมาะกับสภาพตลาดและธุรกิจของตัวเอง เปรียบภาครัฐและสสว.จะเป็นสะพานช่วยสร้างความแข็งแกร่ง SME และเครือข่ายอย่างต่อเนื่อง โดยกิจกรรมนี้จัดขึ้น ณ โรงแรมสุโกศล เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2560