TH EN
 

ให้ความรู้ด้านการตลาด

21 พฤศจิกายน 2560 43

นายสุวรรณชัย โลหะวัฒนกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เป็นประธานเปิดงานแถลงข่าว "กิจกรรมให้ความรู้ด้านการตลาด" ภายใต้โครงการประชารัฐเพื่อวิสาหกิจชุมชน พร้อมทั้งปาถกฐาพิเศษหัวข้อ "อนาคตเอสเอ็มอีไทย ในตลาดออนไลน์" ซึ่งแนะนำเคล็ดลับดีๆ ให้แก่ SME ไทย ส่วนหนึ่งระบุว่าควรพัฒนาสินค้าโดนใจลูกค้า ซึ่งต้องรู้จักกลุ่มเป้าหมายให้ชัดเจนและเลือกอาวุธให้เหมาะกับสภาพตลาดและธุรกิจของตัวเอง เปรียบภาครัฐและสสว.จะเป็นสะพานช่วยสร้างความแข็งแกร่ง SME และเครือข่ายอย่างต่อเนื่อง โดยกิจกรรมนี้จัดขึ้น ณ โรงแรมสุโกศล เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2560
โครงการอื่นๆ

15 ธันวาคม 2560
21
สัมมนาทางลัดสู่ตลาดแดนมังกร ปีที่ 2

นายสุวรรณชัย โลหะวัฒนกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เข้าร่วม และปาฐกถาพิเศษ...
6 ธันวาคม 2560
124
ยกระดับสินค้า SMEs ไทยให้แข็งแกร่งด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี

นายสุวรรณชัย โลหะวัฒนกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ร่วมการบรรยาย GSB Biz Talks ในหัวข้อ
30 พฤศจิกายน 2560
154
แถลงวิสัยทัศน์

นายสุวรรณชัย โลหะวัฒนกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) แถลงข่าว...