TH EN
 

The 1st Thailand - Korea Technology And Exchange Event 2017

20 พฤศจิกายน 2560 94

นางสาววิมลกานต์ โกสุมาศ รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เข้าร่วมในพิธีเปิดงาน The 1st Thailand - Korea Technology And Exchange Event 2017 ซึ่งจัดขึ้นเพื่อจับคู่ ถ่ายทอด และแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีระหว่างผู้ประกอบการของทั้งสองประเทศ รวมทั้งเป็นการสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือทางธุรกิจในรูปแบบต่างๆ ในอนาคต โดย นายวิทวัส ล่ำซำ ผอ.ฝรท. นำเสนอถึงโอกาส ทิศทางการค้าและการลงทุนในประเทศไทยให้แก่ผู้ประกอบการเกาหลีทราบ ซึ่งมีผู้ประกอบการจากเกาหลีในธุรกิจเกี่ยวกับ การผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องสำอาง อาหารแห้ง การพิมพ์และแพคเกจจิ้ง และวัตถุก่อสร้างถังเก็บน้ำขนาดใหญ่ เข้าร่วมจำนวน 7 ราย และผู้ประกอบการไทยจำนวน 24 ราย ณ โรงแรมฮอลิเดย์อินน์ แบงคอก สุขุมวิท เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2560
โครงการอื่นๆ

15 ธันวาคม 2560
21
สัมมนาทางลัดสู่ตลาดแดนมังกร ปีที่ 2

นายสุวรรณชัย โลหะวัฒนกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เข้าร่วม และปาฐกถาพิเศษ...
6 ธันวาคม 2560
124
ยกระดับสินค้า SMEs ไทยให้แข็งแกร่งด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี

นายสุวรรณชัย โลหะวัฒนกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ร่วมการบรรยาย GSB Biz Talks ในหัวข้อ
30 พฤศจิกายน 2560
154
แถลงวิสัยทัศน์

นายสุวรรณชัย โลหะวัฒนกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) แถลงข่าว...