TH EN
 

The 1st Thailand - Korea Technology And Exchange Event 2017

20 พฤศจิกายน 2560 508

นางสาววิมลกานต์ โกสุมาศ รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เข้าร่วมในพิธีเปิดงาน The 1st Thailand - Korea Technology And Exchange Event 2017 ซึ่งจัดขึ้นเพื่อจับคู่ ถ่ายทอด และแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีระหว่างผู้ประกอบการของทั้งสองประเทศ รวมทั้งเป็นการสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือทางธุรกิจในรูปแบบต่างๆ ในอนาคต โดย นายวิทวัส ล่ำซำ ผอ.ฝรท. นำเสนอถึงโอกาส ทิศทางการค้าและการลงทุนในประเทศไทยให้แก่ผู้ประกอบการเกาหลีทราบ ซึ่งมีผู้ประกอบการจากเกาหลีในธุรกิจเกี่ยวกับ การผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องสำอาง อาหารแห้ง การพิมพ์และแพคเกจจิ้ง และวัตถุก่อสร้างถังเก็บน้ำขนาดใหญ่ เข้าร่วมจำนวน 7 ราย และผู้ประกอบการไทยจำนวน 24 ราย ณ โรงแรมฮอลิเดย์อินน์ แบงคอก สุขุมวิท เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2560