กรุณารอสักครู่
 

กิจกรรมเจรจาสร้างเครือข่าย SMEs ไทย-ตุรกี & พบปะ Importer ตุรกี

8 สิงหาคม 2561 3,928

เจรจาสร้างเครือข่าย SMEs ไทย-ตุรกี 

พบปะ Importer ตุรกี 

ร่วมออกบู้ท Thai-Turkish SMEs Trade Fair & Festival 

 

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) และองค์การพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งตุรกี (KOSGEB) ร่วมกับสภาธุรกิจไทย-ตุรกี (TTBC Thailand) ขอเชิญผู้ประกอบการ SMEs ที่มีศักยภาพด้านการค้าต่างประเทศ สมัครเข้าร่วมกิจกรรมสร้างเครือข่ายธุรกิจไทย-ตุรกี 3 รายการ 

.
1. เจรจาสร้างเครือข่ายธุรกิจ SMEs ไทย-ตุรกี (6 กันยายน 2561 เวลา 14.00-17.00 น. โรงแรมอโนมา)
 

2. พบ Importer ด้านอาหาร ผลไม้ ออร์แกนิค คอสเมติก ผลิตภัณฑ์ดูแลร่างกาย สปา ท่องเที่ยว รีสอร์ท 

3. ร่วมออกบู้ทในงาน Thai-Turkish SMEs Trade Fair & Festival (7-9 กันยายน 2561 ศูนย์สิริกิติ์ฯ) 

………………………………………………………………….………………………………………………………………….…………………………………...…………………………… 

เข้าร่วมได้ฟรี รับจำนวนจำกัด** ปิดรับใบสมัคร 24 สิงหาคม 2561 ณ 24.00 น.**
………………………………………………………………….………………………………………………………………….……………………………………………………...…………
 

โปรดใช้ลิงค์ goo.gl/66s2sG เพื่อดูรายละเอียด - Download แบบฟอร์มใบสมัคร - ดูข้อมูล SMEs ตุรกี
………………………………………………………………….………………………………………………………………….………………………………………………………………
 

 

โปรดใส่อีเมล์ให้ครบทั้งสามอันนี้ เมื่อทำการนำส่งใบสมัคร 

เพื่อป้องกัน Technical Error ที่จะทำให้ใบสมัครหลงหาย 

ทั้งนี้ หาก Download แบบฟอร์มใบสมัครไม่ได้  

สามารถติดต่อมาได้ที่ทุกอีเมล์ 

สอบถามเพิ่มเติมและส่งใบสมัคร 

• rasmi@sme.go.th (คุณรัศมี) โทร. 0 2298 3168 

 • thanawuth.ki@thaichamber.org (คุณธนาวุฒิ)  

  โทร. 0 2018 6888 ต่อ 4370 

 • numithegreat@yahoo.com (คุณรัศมี) โทร. 08 1615 2060