TH EN
 

THAI AIM: Thai Access to International Markets Competition

29 พฤศจิกายน 2560 1,738

THAI AIM : Thai Access to International Markets Competition

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ร่วมกับองค์การสภาพัฒนาการค้าฮ่องกง(HKTDC) ได้ช่วยผู้ประกอบการไทยสู่ตลาดโลก ช่วยสนับสนุนการเริ่มตั้งธุรกิจในไทย โดยทั้ง 2 หน่วยงานได้ร่วมกับ BETrend จากบริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด, ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC), สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ (THTI), และสายการบิน คาเธ่ย์ แปซิฟิค เปิดตัวโครงการเพื่อกระตุ้นกลุ่มผู้ประกอบการและช่วยเหลือธุรกิจขนาดเล็กในการเข้าถึงตลาดโลกซึ่งเป็นโครงการต่อเนืองจากปี 2557

โครงการนี้เป็นการเปิดการแข่งขันสำหรับผู้ประกอบการไทยรวมถึงธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ในการเข้าร่วมส่งประกวดวีดีทัศน์ผลงานสร้างสรรค์ผ่านแอพพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือและจะเปิดให้มีการโหวตผ่าน Facebook ซึ่งผลงานที่ได้รับการโหวตมากที่สุด 40 อันดับแรกในกลุ่มสินค้าแต่ละประเภทจะได้ผ่านเข้ารอบต่อไป เพื่อนำเสนอผลงานต่อคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตัดสินในรอบสุดท้าย ซึ่งจะเป็นการคัดกรองผลงานที่ดีที่สุด 20 ราย เพื่อรับโอกาสในการแสดงผลงานในโซน Small Order ที่งานจัดแสดงสินค้าที่จัดขึ้นโดยองค์การสภาพัฒนาการค้าฮ่องกงโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ทางองค์การสภาพัฒนาการค้าฮ่องกงจะเป็นผู้จัดอบรมภายใต้หัวข้อการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-commerce) และข้อมูลอันเป็นประโยชน์เกี่ยวกับการค้าในกลุ่มสินค้าประเภทของขวัญของชำร่วยและสินค้าออกแบบ ซึ่งจะจัดขึ้นในจังหวัดกรุงเทพมหานครเพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่ผู้ที่ได้รับรางวัลในการจัดแสดงสินค้า ซึ่งบริษัทที่ได้รับการติดต่อจากผู้เข้าชมงานมากที่สุด 3 ราย พร้อมทั้งรางวัลเพิ่มเติมสำหรับกลุ่มดีไซเนอร์รุ่นใหม่ 3 ราย รวมทั้งสิ้น 3 ราย จึงถือว่าเป็นผู้ชนะของโครงการและได้รับโอกาสในการถ่ายทอดประสบการณ์ถึงสิ่งที่ได้รับจากโครงการในการส่งออกและการใช้แพลทฟอร์มออนไลน์ในการค้า แก่สาธารณะผ่านการประชุมสัมมนาต่างๆในประเทศไทยซึ่งจัดโดยสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) และองค์การสภาพัฒนาการค้าฮ่องกง

นอกเหนือจากนี้ ผลการแข่งขันจะถูกพิจารณาโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเฉพาะด้านโดยคำนึงถึงความสามารถทางด้านการตลาดรวมถึงคุณสมบัติของผลงานในการส่งออก เพื่อค้นหาผู้ผ่านเข้ารอบสุดท้ายทั้งหมด 23 ราย ซึ่งแบ่งออกเป็นกลุ่มบริษัทจดทะเบียนประเภทที่ 1 จำนวน 20 ราย และกลุ่มนักออกแบบรุ่นใหม่ที่ยังไม่ได้ทำการจดทะเบียนบริษัทประเภทที่ 2 จำนวน 3 ราย 

วัตถุประสงค์
 • เพื่อปลูกฝังความเป็นผู้ประกอบการในประเทศไทยและการส่งเสริมสินค้าไทย

 • เพื่อกระตุ้นอุตสาหกรรมในงานสร้างสรรค์โดยเฉพาะวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในประเทศไทย

 • เพื่อขยายตลาดสินค้างานสร้างสรรค์ของไทยสู่นานาชาติผ่านเวทีทางการค้าของฮ่องกงและองค์การสภาพัฒนาการค้าฮ่องกง

ขอบเขต

งานสร้างสรรค์ในกลุ่ม เครื่องใช้ในครัวเรือน, ของขวัญและของที่ระลึก, งานหัตถกรรม, แฟชั่นและเครื่องประดับ, งานออกแบบ, และแพคเกจจิ้งสำหรับสินค้าประเภทของขวัญของชำร่วยรวมถึงเครื่องใช้ในครัวเรือน

ผู้เข้าแข่งขันโครงการ THAI AIM 2017 จะแบ่งกลุ่มผู้เข้าแข่งขันเป็นจำนวนทั้งหมด 2 กลุ่มกลุ่มที่ 1 หมายถึง กลุ่มผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (บริษัทจดทะเบียน) ในหมวดหมู่สินค้าประเภทของขวัญของชำร่วย, เครื่องใช้ในครัวเรือน, แฟชั่นและเครื่องประดับ, และแพคเกจจิ้งสำหรับสินค้าประเภทของขวัญของชำร่วยรวมถึงเครื่องใช้ในครัวเรือนกลุ่มที่ 2 หมายถึง กลุ่มดีไซเนอร์รุ่นใหม่อายุไม่เกิน 30 ปี (Young Designers ที่ไม่ได้จดทะเบียนบริษัท) ในหมวดหมู่สินค้าประเภทของขวัญของชำร่วย, เครื่องใช้ในครัวเรือน, แพคเกจจิ้ง, แฟชั่นและเครื่องประดับหมายเหตุ : ผู้สมัครที่เคยเข้าร่วมโครงการ THAI AIM 2014 – 2016 สามารถเข้าร่วมการประกวดครั้งนี้ได้ โดยที่ผลิตภัณฑ์ที่ส่งประกวดจะต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่ไม่ซ้ำกับที่เคยส่งเข้าร่วม

ระยะเวลาการแข่งขัน
 • เริ่มส่งผลงานพร้อมโหวตผลงานที่ชื่นชอบได้ตั้งแต่วันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 – 15 มกราคม 2561

 • ประกาศผลผู้ผ่านเข้ารอบสุดท้ายจากกลุ่มที่ 1 และผู้ชนะจากกลุ่มที่ 2 ในวันที่ 31 มกราคม 2561

 • ประกาศผลผู้ชนะโครงการในกลุ่มที่ 1 วันที่ 31 พฤษภาคม 2561

วิธีการเข้าร่วมการแข่งขัน 1. ผู้เข้าแข่งขันทุกรายจำเป็นต้องสมัครสมาชิกบนเว็บไซต์ https://www.tcdcconnect.com  เพื่อสร้าง Portfolio และอัพโหลดผลงานของท่าน (เลือกสินค้าที่จะส่งเข้าประกวดเพียง 1 ชิ้น) เป็นวีดีโอความยาวไม่เกิน 20 วินาที หรือ รูปภาพประชาสัมพันธ์สินค้า บนหน้าเว็บไซต์ของ TCDC CONNECT (สามารถสมัครได้ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย) หากท่านไม่ได้ทำการสมัครสมาชิกบนเว็บไซต์ TCDC CONNECT เพื่อสร้าง Portfolio ผลงานของท่านจะไม่ได้รับการพิจารณา2. Like แฟนเพจ “Thai AIM” บน Facebook และส่งลิงค์ Portfolio (URL) ที่ท่านได้ส่งสร้างผลงานบนเว็บไซต์ TCDC CONNECT ของท่านมาที่อีเมล์ thaiaim2017@gmail.com พร้อมแนบวีดีโอหรือรูปภาพของท่านให้แก่ทีมงานด้วย เพื่อผ่านขั้นตอนการพิจารณาความเหมาะสมเบื้องต้นจากทีมงานก่อนที่จะนำไปเผยแพร่ต่อสาธารณะในการโหวต

 รายละเอียดที่ผู้เข้าแข่งขันจะต้องแจ้งให้กับทีมงานเพื่อการตรวจสอบกรณีส่งผลงานในนามบริษัทจดทะเบียน (ประเภทที่ 1)

- ชื่อบริษัท (ไทยและอังกฤษ)

- เลขที่จดทะเบียนบริษัทพร้อมสำเนาใบจดทะเบียนบริษัท

- ระบุประเภทที่ต้องการส่งผลงาน (ประเภท 1/2)

- ระบุชื่อสินค้าพร้อมรายละเอียด (ส่งผลงานเพียง 1 ชิ้นพร้อมข้อมูลภาษาไทยและอังกฤษ)

- ชื่อ-นามสกุล (ไทยและอังกฤษ)

- ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ (ไทยและอังกฤษ)

กรณีส่งผลงานในนามบุคคล (ไม่จดทะเบียนบริษัท ประเภทที่ 2)

- ชื่อแบรนด์ (ไทยและอังกฤษ)

- ระบุชื่อสินค้าพร้อมรายละเอียด (ส่งผลงานเพียง 1 ชิ้นพร้อมข้อมูลภาษาไทยและอังกฤษ)

- ระบุประเภทที่ต้องการส่งผลงาน (ประเภท 1/2)

- ชื่อ-นามสกุล (ไทยและอังกฤษ)

- สำเนาบัตรประชาชน (อายุไม่เกิน 30 ปี)

- ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ (ไทยและอังกฤษ)

3. ผลงานวีดีโอที่ส่งเข้าประกวดจะถูกโพสต์ไปยังแฟนเพจ www.facebook.com/thaiaim2015 (Thai AIM) ซึ่งเปิดให้ชาวไทยทั่วประเทศร่วมโหวตผลงานที่ตนเองชื่นชอบโดยการกด “Like” และผู้เข้าประกวดสามารถแชร์วีดีโอที่ปรากฎบนแฟนเพจให้กับคนอื่นๆเพื่อโหวตผลงานของตนได้ระหว่างวันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 – 15 มกราคม 2561 ซึ่งจะนับคะแนนจากจำนวน Like ของโพสต์ที่ทางทีมงานได้ลงไว้เท่านั้น

4. ผู้ประกอบการจากกลุ่มที่ 1 ที่ได้รับคะแนน “Like” มากที่สุด 40 ราย และผู้เข้าแข่งขันจากกลุ่มที่ 2 ที่ได้รับคะแนน “Like” มากที่สุด 10 รายจะได้ผ่านเข้าสู่การคัดเลือกในรอบต่อไป โดยคณะกรรมการผู้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านในเดือนมกราคม 2561 เพื่อคัดเลือกผู้ผ่านเข้ารอบสุดท้าย 20 รายจากกลุ่มที่ 1 และผู้ชนะ 3 รายจากกลุ่มที่ 2 ซึ่งหลักเกณฑ์ในการตัดสินจะพิจารณาจากการออกแบบ ความเป็นไปได้ในการทำตลาด การใช้งาน รวมถึงคะแนนความนิยมจากการโหวต รวมทั้งสิ้น 23 ราย 

5. ผู้ผ่านเข้ารอบสุดท้ายทั้งหมด 23 รายจะได้รับการอบรมในเรื่องของ branding และ การตลาดออนไลน์ จากผู้เชี่ยวชาญของโครงการเพื่อเตรียมความพร้อมในการนำสินค้าของท่านไปจัดแสดงที่งาน HKTDC Hong Kong Housewares Fair 2018 และ HKTDC Hong Kong Gifts & Premium Fair 2018 ในโซน Small Order ( www.hktdc.com/so )

6. ผู้ผ่านเข้ารอบสุดท้าย 20 รายจากกลุ่มที่ 1 จะได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.) ในการจัดแสดงผลงานใน Small Order Zone บน www.hktdc.com ซึ่งเป็นเว็บไซต์การค้าที่ได้รับรางวัลระดับโลก รวมถึงแสดงผลงานในงาน HKTDC Hong Kong Housewares Fair 2018 และ HKTDC Hong Kong Gifts & Premium Fair 2018 ผู้ผ่านเข้ารอบสุดท้ายทุกรายเพียงส่งสินค้าไปจัดแสดงที่ประเทศฮ่องกง ผู้จัดงานจะช่วยเหลือในการจัดแสดงสินค้าของท่านภายในงาน โดยผู้ซื้อจากทั่วโลกที่เข้าชมงานสามารถสแกน QR code ที่ Small Order Zone เพื่อติดต่อกับผู้ผ่านเข้ารอบสุดท้ายได้โดยตรง ท่านจะได้รับบัญชีออนไลน์ในการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของท่านบนเว็บไซต์ www.hktdc.com/so รวมถึงรางวัลจัดแสดงผลงานที่โซน BETrend ห้างสรรพสินค้าสยามพารากอนและศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ7. ผู้ประกอบการจากกลุ่มที่ 1 ที่ได้รับการติดต่อจากงาน HKTDC Hong Kong Housewares Fair 2018 และ HKTDC Hong Kong Gifts & Premium Fair 2018 ภายในงานมากที่สุด 3 อันดับแรก จะถูกตัดสินเป็นผู้ชนะของโครงการและจะได้รับเกียรติเชิญไปร่วมถ่ายทอดประสบการณ์ที่ได้รับจากการแข่งขันเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้แก่ผู้ประกอบการ ไทยรายอื่นๆ ในกิจกรรมต่างๆของสสว. และ HKTDC รวมถึงได้รับตั๋วเครื่องบินไป-กลับประเทศฮ่องกงซึ่งได้รับการสนับสนุนโดยสาย การบินคาเธ่ย์แปซิฟิกเพื่อเข้าชมงาน Design Inspire 2018 ซึ่งเป็นงานจัดแสดงงานดีไซน์ระดับโลกhttp://www.hktdc.com/ncs/designinspire2017/en/main/index.html 

8. ผู้ชนะทั้ง 3 รายจากกลุ่มที่ 2 จะได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.) ในการจัดแสดงผลงานในงาน HKTDC SmartBiz Expo 2018 ณ คูหาของสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.) งานแสดงผลงาน SME ระดับโลก ผู้ผ่านเข้ารอบสุดท้ายสามารถส่งสินค้าไปจัดแสดงที่ประเทศฮ่องกง ทีมงานของ HKTDC จะช่วยเหลือในการจัดแสดงสินค้าภายในงาน http://m.hktdc.com/fair/smartbizexpo-en/HKTDC-SmartBiz-Expo.html?2 

9.ผู้ชนะจากกลุ่มที่ 2 จะได้รับเกียรติเชิญไปร่วมถ่ายทอด ประสบการณ์ที่ได้รับจากการแข่งขันเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้แก่ดีไซเนอร์รุ่นใหม่รายอื่นๆ ในกิจกรรมต่างๆของสสว. และ HKTDC 

 รางวัล

 รางวัลสำหรับผู้ผ่านเข้ารอบสุดท้ายจากกลุ่มที่ 1

 
 • รางวัลจัดแสดงสินค้าฟรี 10 รางวัลสำหรับผู้ผ่านเข้ารอบสุดท้าย เพื่อส่งสินค้าไปจัดแสดงสินค้าที่ Small Order Zone ที่งาน HKTDC Houseware Fair 2018 วันที่ 20-23 เมษายน 2561 และ HKTDC Gifts & Premium Fair 2018 วันที่ 27-30 เมษายน 2561 ณ ประเทศฮ่องกง พร้อมกับ Online Profile บนเว็บไซต์ hktdc.com เป็นระยะเวลา 12 เดือน

 • จัดแสดงผลงานที่ห้างสรรพสินค้าสยามพารากอน โซน BETrend ในช่วงเดือนมีนาคม 2561 เป็นระยะเวลา 2 สัปดาห์

 • เข้าร่วมการอบรมในเรื่องของ branding และ การตลาดออนไลน์ จากผู้เชี่ยวชาญของโครงการ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) กรุงเทพฯ (วันที่จัดกิจกรรมจะยืนยันให้ทราบอีกครั้ง)

 • ขึ้นเวทีนำเสนอผลงานในงาน DEBUT TALK ที่ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) กรุงเทพฯ ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2561 (วันที่จัดกิจกรรมจะยืนยันให้ทราบอีกครั้ง)

 • ได้รับการจัดคอลเลคชั่นเฉพาะผู้ผ่านเข้ารอบสุดท้ายบนเว็บไซต์ www.tcdcconnect.com 

 • ได้รับการโปรโมตผลงานผ่านช่องทางออนไลน์ของ TCDC CONNECT และสื่อโซเชียลมีเดียต่างๆ

  รางวัลสำหรับผู้ชนะจากกลุ่มที่ 1 (บริษัทที่ได้รับการติดต่อหลังจากสิ้นสุดจากงานแสดงสินค้าทั้ง 2 งาน จากการจัดแสดงสินค้าใ??