ค้นหา
ค้นหา
mail
Menu

เรื่องเด่นในรอบสัปดาห์

นางสาลินี วังตาล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ให้เกียรติร่วมถ่ายภาพในพิธีเปิดศูนย์ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Thailand Industry Design Center) เพื่อยกระดับขีดความสามารถของผู้ประกอบการไทยในเวทีโลก ณ ห้องบอลรูม ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2559

Read more

icon-watch
สำนักนายกรัฐมนตรี
สถาบันยานยนต์
กระทรวงแรงงาน
ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
กระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
สมาคมธนาคารไทย
กระทรวงยุติธรรม
กระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กระทรวงอุตสาหกรรม
สภาหอการค้าแห่งประเทศไทยและหอการค้าไทย
กระทรวงการต่างประเทศ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
กระทรวงมหาดไทย
กระทรวงวัฒนธรรม
กระทรวงพลังงาน
กระทรวงการคลัง
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กระทรวงคมนาคม
กระทรวงกลาโหม
กระทรวงพาณิชย์
สภาหอการค้าแห่งประเทศไทยและหอการค้าไทย
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

สสว. ขอเรียนชี้แจงโครงการเงินทุนพลิกฟื้นวิสาหกิจขนาดย่อม

ด้วยในขณะนี้มีผู้กล่าวอ้างถึง โครงการเงินด่วนของ สสว. และมีการเรียกเก็บเงินค่าใช้จ่ายต่างๆ นั้น ทาง สสว. ขอชี้แจงดังนี้ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

Go to top