ค้นหา
ค้นหา

mail

Menu

เรื่องเด่นในรอบสัปดาห์

สสว. กำหนดมาตรการให้ความช่วยเหลือ SMEs ที่รับผลกระทบจากอุทกภัยน้ำท่วม ตั้งแต่บัดนี้ - 30 กันยายน 2560
และพบกับ หน่วยให้ความช่วยเหลือเคลื่อนที่ 15-19 สิงหาคม 2560 ที่จังหวัดสกลนคร

Read more

icon-watch
กระทรวงการคลัง
สมาคมธนาคารไทย
กระทรวงการต่างประเทศ
สภาหอการค้าแห่งประเทศไทยและหอการค้าไทย
กระทรวงกลาโหม
กระทรวงแรงงาน
สำนักนายกรัฐมนตรี
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กระทรวงอุตสาหกรรม
สถาบันยานยนต์
กระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงพลังงาน
ธนาคารส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (Export-Import Bank of Thailand)
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สภาหอการค้าแห่งประเทศไทยและหอการค้าไทย
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
กระทรวงยุติธรรม
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กระทรวงวัฒนธรรม
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กระทรวงพาณิชย์
กระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงคมนาคม
กระทรวงมหาดไทย
ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

สสว. ขอเรียนชี้แจงโครงการเงินทุนพลิกฟื้นวิสาหกิจขนาดย่อม

ด้วยในขณะนี้มีผู้กล่าวอ้างถึง โครงการเงินด่วนของ สสว. และมีการเรียกเก็บเงินค่าใช้จ่ายต่างๆ นั้น ทาง สสว. ขอชี้แจงดังนี้ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

Go to top