ค้นหา
ค้นหา
mail
Menu

เรื่องเด่นในรอบสัปดาห์

นางสาลินี วังตาล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสากิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เป็นประธานการประชุมเตรียมการจัดงานแถลงข่าว "การขับเคลื่อน SME ปี 2560" โดยมีหน่วยงานภาครัฐเข้าร่วมประชุมกว่า 20 หน่วยงาน

Read more

icon-watch
สำนักนายกรัฐมนตรี
สถาบันยานยนต์
กระทรวงพาณิชย์
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
กระทรวงคมนาคม
กระทรวงมหาดไทย
กระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงยุติธรรม
ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
กระทรวงอุตสาหกรรม
สมาคมธนาคารไทย
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กระทรวงวัฒนธรรม
กระทรวงพลังงาน
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กระทรวงกลาโหม
กระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
กระทรวงการคลัง
กระทรวงแรงงาน
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กระทรวงการต่างประเทศ
สภาหอการค้าแห่งประเทศไทยและหอการค้าไทย
สภาหอการค้าแห่งประเทศไทยและหอการค้าไทย

สสว. ขอเรียนชี้แจงโครงการเงินทุนพลิกฟื้นวิสาหกิจขนาดย่อม

ด้วยในขณะนี้มีผู้กล่าวอ้างถึง โครงการเงินด่วนของ สสว. และมีการเรียกเก็บเงินค่าใช้จ่ายต่างๆ นั้น ทาง สสว. ขอชี้แจงดังนี้ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

Go to top