ค้นหา
ค้นหา
mail
Menu

เรื่องเด่นในรอบสัปดาห์

ดร.อรรชกา สีบุญเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานในพิธีเปิดงาน SME Expo Spring Up Thailand 2016 มหกรรมเสริมศักยภาพสร้างความแข็งแกร่งเอสเอ็มอีไทยอย่างครบวงจร โดยมี นางสาลินี วังตาล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)

Read more

icon-watch
กระทรวงพลังงาน
สำนักนายกรัฐมนตรี
สภาหอการค้าแห่งประเทศไทยและหอการค้าไทย
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
กระทรวงการต่างประเทศ
กระทรวงคมนาคม
สภาหอการค้าแห่งประเทศไทยและหอการค้าไทย
กระทรวงกลาโหม
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กระทรวงแรงงาน
กระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กระทรวงอุตสาหกรรม
กระทรวงยุติธรรม
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สถาบันยานยนต์
กระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
กระทรวงมหาดไทย
กระทรวงพาณิชย์
ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
สมาคมธนาคารไทย
กระทรวงการคลัง
กระทรวงวัฒนธรรม

สสว. ขอเรียนชี้แจงโครงการเงินทุนพลิกฟื้นวิสาหกิจขนาดย่อม

ด้วยในขณะนี้มีผู้กล่าวอ้างถึง โครงการเงินด่วนของ สสว. และมีการเรียกเก็บเงินค่าใช้จ่ายต่างๆ นั้น ทาง สสว. ขอชี้แจงดังนี้ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

Go to top