ค้นหา
ค้นหา
mail
Menu

เรื่องเด่นในรอบสัปดาห์

นายกฯ เยี่ยมชมบูธ สสว. : พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ให้เกียรติเยี่ยมชมบูธ สสว. ในงาน SME Revolution เส้นทางสายโอกาส SME 4.0 ให้กำลังใจ SME ที่ได้รับอนุมัติเงินกู้ระยะยาว 10 ปี ปลอดดอกเบี้ย จากกองทุนฟื้นฟู SME

Read more

icon-watch
ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
กระทรวงมหาดไทย
กระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงศึกษาธิการ
สภาหอการค้าแห่งประเทศไทยและหอการค้าไทย
สำนักนายกรัฐมนตรี
สถาบันยานยนต์
กระทรวงพาณิชย์
กระทรวงวัฒนธรรม
ธนาคารส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (Export-Import Bank of Thailand)
กระทรวงการคลัง
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กระทรวงคมนาคม
กระทรวงกลาโหม
กระทรวงอุตสาหกรรม
กระทรวงยุติธรรม
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
สภาหอการค้าแห่งประเทศไทยและหอการค้าไทย
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กระทรวงแรงงาน
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กระทรวงพลังงาน
กระทรวงการต่างประเทศ
สมาคมธนาคารไทย

สสว. ขอเรียนชี้แจงโครงการเงินทุนพลิกฟื้นวิสาหกิจขนาดย่อม

ด้วยในขณะนี้มีผู้กล่าวอ้างถึง โครงการเงินด่วนของ สสว. และมีการเรียกเก็บเงินค่าใช้จ่ายต่างๆ นั้น ทาง สสว. ขอชี้แจงดังนี้ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

Go to top