ค้นหา
ค้นหา
mail
Menu

เรื่องเด่นในรอบสัปดาห์

นางสาลินี วังตาล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ให้เกียรติร่วมถ่ายภาพในพิธีเปิดศูนย์ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Thailand Industry Design Center) เพื่อยกระดับขีดความสามารถของผู้ประกอบการไทยในเวทีโลก ณ ห้องบอลรูม ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2559

Read more

icon-watch
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กระทรวงพาณิชย์
กระทรวงการคลัง
กระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กระทรวงยุติธรรม
กระทรวงพลังงาน
สถาบันยานยนต์
กระทรวงอุตสาหกรรม
สภาหอการค้าแห่งประเทศไทยและหอการค้าไทย
สภาหอการค้าแห่งประเทศไทยและหอการค้าไทย
สำนักนายกรัฐมนตรี
กระทรวงมหาดไทย
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
กระทรวงกลาโหม
ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
กระทรวงการต่างประเทศ
กระทรวงคมนาคม
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กระทรวงวัฒนธรรม
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
สมาคมธนาคารไทย
กระทรวงแรงงาน
กระทรวงสาธารณสุข

สสว. ขอเรียนชี้แจงโครงการเงินทุนพลิกฟื้นวิสาหกิจขนาดย่อม

ด้วยในขณะนี้มีผู้กล่าวอ้างถึง โครงการเงินด่วนของ สสว. และมีการเรียกเก็บเงินค่าใช้จ่ายต่างๆ นั้น ทาง สสว. ขอชี้แจงดังนี้ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

Go to top