ค้นหา
ค้นหา

mail

Menu

เรื่องเด่นในรอบสัปดาห์

สสว. กำหนดมาตรการให้ความช่วยเหลือ SMEs ที่รับผลกระทบจากอุทกภัยน้ำท่วม ตั้งแต่บัดนี้ - 30 กันยายน 2560
และพบกับ หน่วยให้ความช่วยเหลือเคลื่อนที่ 15-19 สิงหาคม 2560 ที่จังหวัดสกลนคร

Read more

icon-watch
สมาคมธนาคารไทย
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
กระทรวงศึกษาธิการ
สถาบันยานยนต์
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
กระทรวงยุติธรรม
กระทรวงแรงงาน
กระทรวงมหาดไทย
กระทรวงพาณิชย์
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
สำนักนายกรัฐมนตรี
กระทรวงคมนาคม
กระทรวงกลาโหม
กระทรวงพลังงาน
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กระทรวงวัฒนธรรม
กระทรวงการคลัง
กระทรวงการต่างประเทศ
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงอุตสาหกรรม
ธนาคารส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (Export-Import Bank of Thailand)
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สภาหอการค้าแห่งประเทศไทยและหอการค้าไทย
สภาหอการค้าแห่งประเทศไทยและหอการค้าไทย

สสว. ขอเรียนชี้แจงโครงการเงินทุนพลิกฟื้นวิสาหกิจขนาดย่อม

ด้วยในขณะนี้มีผู้กล่าวอ้างถึง โครงการเงินด่วนของ สสว. และมีการเรียกเก็บเงินค่าใช้จ่ายต่างๆ นั้น ทาง สสว. ขอชี้แจงดังนี้ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

Go to top