ค้นหา
ค้นหา
mail
Menu

เรื่องเด่นในรอบสัปดาห์

นายกฯ เยี่ยมชมบูธ สสว. : พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ให้เกียรติเยี่ยมชมบูธ สสว. ในงาน SME Revolution เส้นทางสายโอกาส SME 4.0 ให้กำลังใจ SME ที่ได้รับอนุมัติเงินกู้ระยะยาว 10 ปี ปลอดดอกเบี้ย จากกองทุนฟื้นฟู SME

Read more

icon-watch
กระทรวงพาณิชย์
สมาคมธนาคารไทย
สถาบันยานยนต์
กระทรวงยุติธรรม
ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กระทรวงการต่างประเทศ
สภาหอการค้าแห่งประเทศไทยและหอการค้าไทย
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กระทรวงพลังงาน
ธนาคารส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (Export-Import Bank of Thailand)
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กระทรวงคมนาคม
กระทรวงสาธารณสุข
สำนักนายกรัฐมนตรี
กระทรวงกลาโหม
สภาหอการค้าแห่งประเทศไทยและหอการค้าไทย
กระทรวงการคลัง
กระทรวงแรงงาน
กระทรวงวัฒนธรรม
กระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงมหาดไทย
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กระทรวงอุตสาหกรรม

สสว. ขอเรียนชี้แจงโครงการเงินทุนพลิกฟื้นวิสาหกิจขนาดย่อม

ด้วยในขณะนี้มีผู้กล่าวอ้างถึง โครงการเงินด่วนของ สสว. และมีการเรียกเก็บเงินค่าใช้จ่ายต่างๆ นั้น ทาง สสว. ขอชี้แจงดังนี้ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

Go to top