ค้นหา
ค้นหา
mail
Menu

เรื่องเด่นในรอบสัปดาห์

นางสาลินี วังตาล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) และ นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล อธิบดีกรมบังคับคดี ให้เกียรติบันทึกเทปรายการเดินหน้าประเทศไทยในประเด็น "พระราชบัญญัติฟื้นฟูกิจการ" ณ ศูนย์ให้บริการ SMEs ครบวงจร ชั้น G อาคารทีเอสทีทาวเวอร์

Read more

icon-watch
กระทรวงคมนาคม
กระทรวงการต่างประเทศ
กระทรวงยุติธรรม
กระทรวงอุตสาหกรรม
กระทรวงพลังงาน
กระทรวงการคลัง
สภาหอการค้าแห่งประเทศไทยและหอการค้าไทย
ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
กระทรวงพาณิชย์
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงวัฒนธรรม
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
กระทรวงกลาโหม
สำนักนายกรัฐมนตรี
สมาคมธนาคารไทย
สภาหอการค้าแห่งประเทศไทยและหอการค้าไทย
สถาบันยานยนต์
กระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงแรงงาน
กระทรวงมหาดไทย
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

สสว. ขอเรียนชี้แจงโครงการเงินทุนพลิกฟื้นวิสาหกิจขนาดย่อม

ด้วยในขณะนี้มีผู้กล่าวอ้างถึง โครงการเงินด่วนของ สสว. และมีการเรียกเก็บเงินค่าใช้จ่ายต่างๆ นั้น ทาง สสว. ขอชี้แจงดังนี้ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

Go to top