ค้นหา
ค้นหา

mail

Menu

มีนาคม 2559

Quick Study พ.ศ.2556
ตุลาคม 2556
1. สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI-1) (ผน.).pdf Click
2. สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI-2) (ผน.).pdf Click
3. ตลาดเวียดนาม โอกาสหรือข้อจำกัดของผู้ประกอบการอัญมณีและเครื่องประดับ (ตป.).pdf Click
4. SMEs รู้ประกัน รู้กฎหมายไม่เสียหาย (กม.).pdf Click
5. วิกฤติน้ำท่วมครั้งนี้ SMEs ต้องผ่านให้ได้ (สง.).pdf Click
6. สถานการณ์น้ำท่วม 2554 (ขว.).pdf Click

กันยายน 2556
1.ผลกระทบสำหรับผู้ประกอบการด้านอุตสาหกรรมต่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน จ.สงขลา (ตป.).pdf Click
2. เตรียมความพร้อมก่อนเป็นคู่สัญญากับรัฐ (กม.).pdf Click
3. การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี (ปบ.).pdf Click
4.Good to Great “จากบริษัทที่ดีสู่บริษัทที่สุดยอด (บก.).pdf Click
5. เริ่มต้นธุรกิจด้วยแฟรนไชส์ (สง.).pdf Click
6. SME is…..(เอสเฮ็มอี เป็น-อยู่-คือ...) (กป.).pdf Click
7. มาตรการช่วยภัย(แก้ไข)ธรรมชาติ (ผน.).pdf Click
8. China International SME Fair 2011 (CISMEF) ครั้งที่ 8 (ตท.).pdf Click
9. ดัชนีย่านการค้า เสื้อผ้าและเครื่องนุ่งห่ม 1-3 (ขว.).pdf Click
10. ดัชนีย่ายการค้า ชิ้นส่วน 1-3 (ขว.).pdf Click
11. Train The Trainer (บร.).pdf Click

สิงหาคม 2556
1. OECD แนะ สสว. ยึดมั่นการพัฒนา SMEs ของไทย (ผน.).pdf Click
2. สสว. ชงธรรมาภิบาลผู้ประกอบการ SMEs ไทย (กป.).pdf Click
3. การเลิกจ้างกับกิ๊กในสถานประกอบการ (กม.).pdf Click
4. ภาษีอากรของผู้ประกอบการ เอสเอ็มอี (กม.).pdf Click
5. AEC โอกาสทองของ SMEs ไทย (ขว.).pdf Click
6. การเสริมสร้างศักยภาพของ SMEs ในพื้นที่ชายแดน (ปบ.).pdf Click
7. โอกาสในตลาดประเทศเพื่อนบ้าน CLMV (ตท.).pdf Click
8. การจับคู่เจรจาธุรกิจ Business Matching ชิงความเป็นเลิศ (สง.).pdf Click
9. กำเนิด ASEAN สู่ AFTA และ AEC (บร.).pdf Click
กรกฎาคม 2556
1. การวางแผนทางพิชิตสินเชื่อ สำหรับธุรกิจ SMEs-By-Somyot (ผน.).pdf Click
2. การวางแผนทางภาษี สำหรับธุรกิจ SMEs-ตอนที่ 1-By-Somyot (ผน.).pdf Click
3. การวางแผนทางภาษี สำหรับธุรกิจ SMEs-ตอนที่ 2-By-Somyot (ผน.).pdf Click
4. การวางแผนทางภาษี สำหรับธุรกิจ SMEs-ตอนที่ 3-By-Somyot (ผน.).pdf Click
5. การวิจัยตลาดแบบง่าย ๆ สไตล์ SMEs-By-Somyot (ผน.).pdf Click
6. สภาวะโลกร้อน (สมบัติ) (ผน.).pdf Click
7. เทคโนโลยีคลาวด์คอมพิวติ้ง กับโอกาสทางธุรกิจของ SMEs (ผน.).pdf Click
8.Trend การประกอบธุรกิจ ที่ผู้ประกอบการ SMEs ต้องตื่นตัว (ผน.).pdf Click
9. ยกระดับความรู้ความสามารถการแข่งขันของธุรกิจตนเอง (ผน.).pdf Click
10. ทำไม SMEs ไทย ต้องโกออนไลน์ (บก.).pdf Click
11. จับตาไออาร์ดีเอ มาเลเซียกับความสำเร็จที่ใกล้แค่เอื้อม (บก.).pdf Click
12. สิ่งทอไทยไม่มีวันตาย (กป.).pdf Click
13. วิเคราะห์ผลกระทบค่าจ้าง 300 บาท_060754 (ขว.).pdf Click
14. นโยบาย มาตรการส่งเสริมที่โดนใจ SMEs (ขว.).pdf Click
15. SMEs ไทยก้าวไปกับอาเซียน (ขว.).pdf Click
16.ผลิตสินค้าไม่ปลอดภัย ต้องรับผิดชอบหรือไม่ (กม.).pdf Click
17. ข้อควรรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ. วิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. 2551 สำหรับ SMEs (ตอน 2 จบ) (กม.).pdf Click
18. ตราสินค้าสำคัญจริงหรือ (สง.).pdf Click
19 ธุรกิจเงินร่วมลงทุน (สง.).pdf Click
20. เงินเฟ้อมีผลต่อ SMEs อย่างไร (บร.).pdf Click
21. ตลาดอยู่ไหน (บร.).pdf Click
22. รวยแบบตลาดย้อนยุค (บร.).pdf Click
23.องค์ความรุ้ (บร.).pdf Click

มิถุนายน 2556
1.ทิศทางการส่งเสริม SMEs ไทย 2555-2559 (3) (ผน.).pdf Click
2.ทิศทางการส่งเสริม SMEs ไทย 2555-2559 (4) (ผน.).pdf Click
3.เทคนิคการวางแผน (ผน.).pdf Click
4.Brand สำคัญนะ (ผน.).pdf Click
5.นักวินิจฉัย เพื่อนคู่คิด SMEs (ผน.).pdf Click
6.ตั้งโรงงาน SMEs ในคุก (ผน.).pdf Click
7.เตียมตัวเป็นผู้ประกอบการใหม่ (ผน.).pdf Click
8.SMEs ยุคใหม่ ก้าวไกล ไปกับ E-Commerce (ผน.).pdf Click
9.อี้อูโมเดล ( YIWU Model) ผลกระทบที่อาจมีต่อผู้ประกอบการไทย (ผน.).pdf Click
10.ข้อควรรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ. วิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. 2551 สำหรับ SMEs (กม.).pdf Click
11.เครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้จดทะเบียน จะได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายหรือไม่ (กม.).pdf Click
12.ขายสินค้าที่ผู้อื่นจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าไว้แล้ว (กม.).pdf Click
13.ข้อตกลงสัญญาแฟนไชส์ไม่เป็นธรรม เพิกถอนได้หรือไม่ (กม.).pdf Click
14.เตรียมตัวกู้เงินอย่างไร...ให้แบงค์ง้อ (สง.).pdf Click
15. นวัตกรรม...พลิกฟื้นธุรกิจ (สง.).pdf Click
16. บทความการร่วมลงทุนทางออกหรือทางตัน (บร.).pdf Click
17. เงินเฟ้อมีผลต่อ SMEs อย่างไร (บร.).pdf Click
18. บทความ 1 ท่องเที่ยวเชิงการแพทย์2 (ปบ.) .pdf Click
19. ขนส่งไม่เสียเที่ยวเปล่า1 edit (ปบ.).pdf Click
20. โซ่ห่วยหรือร้านชำ3 edit (ปบ.) .pdf Click
21. โอกาสของสินค้าหัตถกรรมไทยในจีนตะวันตก (ตท.) .pdf Click
22. การส่งเสริม SME ในประเทศอิตาลี (ตท.) .pdf Click
23.กลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลไทยและอุตสาหกรรมสนับสนุนบุกตลาดญี่ปุ่น (ขว) .pdf Click
24.SMEs ญี่ปุ่น บุกเข้าไทย ส่งผลกระทบต่อ SMEs ไทย (ขว.).pdf Click
25. ความสำคัญของการประเมินผลกับการดำเนินนโยบาย (ตป.) .pdf Click
26. SMEs กับกลโกงทางการค้าระหว่างประเทศ 1 (ตป.) .pdf Click
27. SMEs กับกลโกงทางการค้าระหว่างประเทศ 2 (ตป.) .pdf Click
28. ทำไม SMEs ไทย ต้องโกออนไลน์ (บก.) .pdf Click
29. จับตาไออาร์ดีเอ มาเลเซียกับความสำเร็จที่ใกล้แค่เอื้อม (บก.) .pdf Click
30. สิ่งทอไทยไม่มีวันตาย (กป.).pdf Click
พฤษภาคม 2556
1.J1-Distribution-DECEMBER 2011 (ตป.).pdf Click
2.J2-Distribution2-DECEMBER 2011 (ตป.).pdf Click
3. วางแผนธุรกิจ (สง.).pdf Click
4. ผลิตภัณฑ์เกษตรไทยลุยตลาดอินโดได้สบายมาก (สง.).pdf Click
5. แอบดู SMEsมาเลเซีย (บร.).pdf Click
6. การบริหารคนสำคัญไฉน (บร.).pdf Click
7.+8. บทความ 1 ท่องเที่ยวเชิงการแพทย์1 (ปบ.).pdf Click
9. บทความ - สำรวจตลาด ลาว (ตท.).pdf Click
10. บทความ - โอกาสทางธุรกิจในลาว (ตท.).pdf Click
11. ทิศทางส่งเสริมSME-1 (ผน.).pdf Click
12. ทิศทางการส่งเสริม SMEs ไทย 2555-2559 (2) (ผน.).pdf Click
13. Quick study โครงการศึกษาธุรกิจการให้เช่าที่พักในพื้นที่ท่องเที่ยว (ขว.).pdf Click
14. Quick study ผลกระทบจาก สึนามิประเทศญี่ปุ่น (ขว.).pdf Click
15. quick study_เลือกตั้ง (ขว.).pdf Click
16. Quick Study ย่านการค้า_เสื้อผ้า (ขว.).pdf Click
17. เครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้จดทะเบียน จะได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายหรือไม่ (กม.).pdf Click
เอกสารสัมมนาต่าง ๆ
สัมมนาวิชาการสำหรับ SMEs ประจำปี 2550 เรื่อง " การเปิดตลาดการค้าและการลงทุนของ SMEs ไทยในต่างประเทศ " Click
สัมมนา เรื่อง "เงินร่วมลงทุนเกื้อหนุน SMEs" Click
Go to top