ค้นหา
ค้นหา

mail

Menu
หน้าแรกสถานการณ์

แหล่งรวบรวมข้อมูลที่เป็นประโยชน์สำหรับผู้ประกอบการและประชาชนทั่วไป จากสำนักข้อมูลและวิจัย (ขว.) , สสว. ทั้งเรื่องของข้อมูลและรายงานสถานการณ์SMEs , ข้อมูลจากศูนย์เตือนภัยธุรกิจSMEs รวมถึงบทความและงานวิจัยที่น่าสนใจต่างๆ เพื่อเป็นประโยชน์สำหรับผู้ประกอบการในการต่อยอดและพัฒนาธุรกิจต่อไป

Go to top