ค้นหา
ค้นหา

mail

Menu
หน้าแรกติดต่อเรา

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.)

เลขที่ 21 อาคารทีเอสที ชั้น G, 17, 18, 23

ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทร. 1301 แฟกซ์ 0-2273-8850

www.sme.go.th อีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ศูนย์OSS ในแต่ละจังหวัด :
 
1. ศูนย์เชียงราย เบอร์โทร 053-177-371, 064-301-6905
2. ศูนย์เชียงใหม่ เบอร์โทร 053-112-262, 064-301-6906
3. ศูนย์ตาก เบอร์โทร 055-508-924, 063-902-9368
4. ศูนย์นครสวรรค์ เบอร์โทร 056-217907, 064-301-6919
5. ศูนย์พิษณุโลก เบอร์โทร 055-906-295, 064-301-6907
6. ศูนย์แพร่ เบอร์โทร 064-182-9802
7. ศูนย์ลำพูน เบอร์โทร 064-182-9801
8. ศูนย์กทม.1(สสว.) เบอร์โทร 02-298-3000, 063-902-9361
9. ศูนย์กทม.2 เบอร์โทร 02-279-5772, 063-902-9362
10. ศูนย์นนทบุรี เบอร์โทร 02-157-1711, 063-902-9363
11. ศูนย์สุพรรณบุรี เบอร์โทร 035-440-350, 063-902-9365
12. ศูนย์ตราด เบอร์โทร 039-510-817, 063-902-9369
13. ศูนย์พระนครศรีอยุธยา เบอร์โทร 035-246-323, 063-902-9364
14. ศูนย์ลพบุรี เบอร์โทร 036-770-267, 064-301-6915
15. ศูนย์สมุทรปราการ เบอร์โทร 02-395-1652, 064-301-6916
16. ศูนย์ชลบุรี เบอร์โทร 064-301-6924
17. ศูนย์ฉะเชิงเทรา เบอร์โทร 064-301-6923
18. ศูนย์นครปฐม เบอร์โทร 064-301-6920
19. ศูนย์กาญจนบุรี เบอร์โทร 064-301-6921 , 034-540630
20. ศูนย์เพชรบุรี เบอร์โทร 064-301-6925
21. ศูนย์จันทบุรี เบอร์โทร 039-460170 , 064-3016927
22. ศูนย์สมุทรสาคร เบอร์โทร 064-182-9808
23. ศูนย์สระแก้ว เบอร์โทร 037-425-199, 063-902-9370
24. ศูนย์ปราจีนบุรี เบอร์โทร 064-182-9809
25. ศูนย์ราชบุรี เบอร์โทร 064-182-9806
26. ศูนย์สระบุรี เบอร์โทร 064-182-9807
27. ศูนย์ปทุมธานี เบอร์โทร 064-182-9805
28. ศูนย์สิงห์บุรี เบอร์โทร 092-552-4488
29. ศูนย์อ่างทอง เบอร์โทร 097-072-7145
30. ศูนย์มุกดาหาร เบอร์โทร 042-620-857, 063-902-9371
31. ศูนย์หนองคาย เบอร์โทร 042-411-703, 063-902-9372
32. ศูนย์สกลนคร เบอร์โทร 042-712-707, 064-301-6908
33. ศูนย์ขอนแก่น เบอร์โทร 043-235-995, 064-301-6909
34. ศูนย์นครราชสีมา เบอร์โทร 044-341-179, 064-301-6913
35. ศูนย์อุดรธานี เบอร์โทร 042-221-559, 064-301-6914
36. ศูนย์บุรีรัมย์ เบอร์โทร 044-666-561, 064-301-6912
37. ศูนย์อุบลราชธานี เบอร์โทร 045-344-645, 064-301-6910
38. ศูนย์นครพนม เบอร์โทร 064-182-9803
39. ศูนย์ร้อยเอ็ด เบอร์โทร 064-182-9804
40. ศูนย์สงขลา เบอร์โทร 074-212-529, 063-902-9373
41. ศูนย์ภูเก็ต เบอร์โทร 076-540-500, 064-301-6917
42. ศูนย์ปัตตานี เบอร์โทร 073-330-889, 064-301-6918
43. ศูนย์สุราษฎร์ธานี เบอร์โทร 064-301-6926

หมายเหตุ : หากในจังหวัดของท่านฯยังไม่มีศูนย์OSS ... สามารถติดต่อได้ที่ศูนย์ฯในจังหวัดใกล้เคียง

ช่องทางร้องเรียน/ร้องทุกข์

ผู้ประกอบการ SMEs สามารถยื่นเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ โดยดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่นี่
และส่งโทรสารมาที่ 0-2298-3207 หรือจัดส่งมาทางไปรษณีย์

 

Go to top