ค้นหา
ค้นหา

mail

Menu

เนื้อหา

Flyer-Thai – Japan Business Cooperation- the key to Globalization

                                                สสว. กสอ. และ SMRJ จะจัดให้มีงานสัมมนา “ความร่วมมือธุรกิจไทย – ญี่ปุ่น: กุญแจสู่ “Globalization” เพื่อสร้างโอกาสให้กับ
ผู้ประกอบการไทยในการเข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานของผู้ผลิตและจำหน่ายของประเทศญี่ปุ่นและประเทศสมาชิกอื่นๆ ผ่านช่องทางเว็บไซค์ J Good Tech ซึ่งเป็นเว็บไซต์จับคู่ธุรกิจที่น่าเชื่อถือของประเทศญี่ปุ่น โดยงานสัมมนาดังกล่าวจะจัดเป็นหนึ่งในกิจกรรมสัมมนาภายในงาน Industrial Expo 2017
ในวันอังคารที่ 25 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องจูปิเตอร์ 6 - 7 อิมแพคอารีน่า

Download แบบตอบรับเขาร่วมสัมนา

Go to top