ค้นหา
ค้นหา

mail

Menu

เรื่องเด่นในรอบสัปดาห์

"ถวายอาเศียรวาท"

นายสุวรรณชัย โลหะวัฒนกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) พร้อมด้วยผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ ร่วมในกิจกรรมการถวายอาเศียรวาท พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยร่วมกันยืนสงบนิ่งเป็นเวลา 89 วินาที และร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี ณ บริเวณห้องโถงกลางชั้น G อาคารทีเอสที ทาวเวอร์ ในวันพุธที่ 25 ตุลาคม 2560

Read more

icon-watch
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ธนาคารส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (Export-Import Bank of Thailand)
กระทรวงการต่างประเทศ
ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
สภาหอการค้าแห่งประเทศไทยและหอการค้าไทย
กระทรวงกลาโหม
สถาบันยานยนต์
กระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กระทรวงพาณิชย์
สำนักนายกรัฐมนตรี
กระทรวงแรงงาน
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กระทรวงการคลัง
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
กระทรวงมหาดไทย
กระทรวงอุตสาหกรรม
สภาหอการค้าแห่งประเทศไทยและหอการค้าไทย
กระทรวงยุติธรรม
กระทรวงพลังงาน
กระทรวงคมนาคม
สมาคมธนาคารไทย
กระทรวงวัฒนธรรม
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สสว. ขอเรียนชี้แจงโครงการเงินทุนพลิกฟื้นวิสาหกิจขนาดย่อม

ด้วยในขณะนี้มีผู้กล่าวอ้างถึง โครงการเงินด่วนของ สสว. และมีการเรียกเก็บเงินค่าใช้จ่ายต่างๆ นั้น ทาง สสว. ขอชี้แจงดังนี้ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

Go to top