www.sme.go.th
 
ค้นหา
 
 
 
ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับสิทธิจัดแสดงและจำหน่ายสินค้า
ในงาน Thailand SME Expo 2012
ระหว่างวันที่ 8-11 พฤศจกายน 2555
ณ อิมแพค ฮอลล์ 5-6 เมืองทองธานี กรุงเทพมหานคร

----------------------------------------------------------------

          โปรดยืนยันการเข้าร่วมจัดแสดงและจำหน่ายสินค้า โดยการ Download แบบฟอร์มยืนยัน และส่งกลับมาที่อีเมลล์ Thailandsmeexpo@gmail.com ภายในวันพุธที่ 24 ตุลาคม 2555 ก่อนเวลา 16.30 น. หากส่งมาช้ากว่าเวลาที่กำหนด ถือว่าท่านสละสิทธิ์  และ สสว.จะดำเนินการเรียกรายชื่อสำรองต่อไป
         
          และให้ท่านหรือผู้แทน(มีหนังสือมอบอำนาจพร้อมสำเนาบัตรประชาชนของเจ้าของกิจการและของผู้แทน)  เข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังคำชี้แจง ระเบียบ/ข้อกำหนดของการเข้าร่วมงานและการเข้าตกแต่งพื้นที่ในวันจันทร์ที่ 29 ตุลาคม 2555 เวลา 14.00-16.00 น. ณ จูปิเตอร์ 4-7 อาคารชาแลนเจอร์ เมืองทองธานี  กรุงเทพฯ หากท่านหรือผู้แทนไม่เข้าร่วมประชุมประชุมตามวัน เวลาดังกล่าว ถือว่าท่านได้สละสิทธิเข้าร่วมงานเช่นกัน
 
 
 
***หมายเหตุ ประกาศรายชื่อ โดยเรียงตามลำดับตัวอักษรของชื่อกิจการ จาก ก-ฮ และ A-Z***

 

ลำดับ

ชื่อสถานประกอบการ

ชื่อเจ้าของกิจการ/หัวหน้ากลุ่ม
/ผู้ประสานงาน

สถานะ 

1

กรรวีร์ ดีไซน์ สุภาวดี  รวมสุข ไม่ใช่นิติบุคคล
 

2

กระจูดราตรี จีรศักดิ์ นาคสุทธิ์ ไม่ใช่นิติบุคคล
 

3

กลุ่มคลัสเตอร์เครื่องหนังไทย สมเกียรติ บงกชพรรณราย ไม่ใช่นิติบุคคล
 

4

กลุ่มมัดย้อมสีธรรมชาติ บ้านคีรีวง(คีรี อารี) อารีย์ ขุนทน ไม่ใช่นิติบุคคล
 

5

กัสติต้า อินเตอร์เนชั่นแนล ธนะศักดิ์  อินจารุสร นิติบุคคล
 

6

กุนเชียงเจ๊ดา สุชาดา  ลวิตรังสิมา ไม่ใช่นิติบุคคล
 

7

กู๊ดสตาร์ท พิบูลย์ มันสพล นิติบุคคล
 

8

เกรส เฮิร์บ แอนด์นิวทราซูติคัล (ปทท) ภาวินี  แก้วเกรียงไกร นิติบุคคล
 

9

เกษตรต้นกล้า ฉัตรชัย วงษ์ชัยยะ ไม่ใช่นิติบุคคล
 

10

โกลด์ซิตี้ ฟุตแวร์ สุรศักดิ์  จินาพันธ์ นิติบุคคล
 

11

โกลบอล เทคโนโลยี อินทิเกรเทค  นรัตถ์  สาระมาน นิติบุคคล
 

12

โกลบอล วิชั่น เฮ้าส์ หญิง  จันทร์ศรี นิติบุคคล
 

13

โกอ่างเส้นปลา นรชัย วิเชียรรัตนาภรณ์ ไม่ใช่นิติบุคคล

14

ขนมไทยพัฒนา สุกัญญา กิจสวัสดิ์ นิติบุคคล
 

15

ขนมแม่ยิ่ง ฉันทนา  ลิขิตธรรมวงศ์ นิติบุคคล
 

16

ขนมแม่เอย ครัวแม่เอย ดิศรณ์  มาริษชัย นิติบุคคล
 

17

ข้าวยกนิ้ว สุรินทร์ ณัชชา รุจิรอาภรณ์ ไม่ใช่นิติบุคคล
 

18

ขาวละออเภสัช วัชรพงษ์  พงษ์บริบูรณ์ นิติบุคคล

19

คราฟท์ คอลเลคติเบิลส์ สุวลักษณ์ พยัคฆันตร นิติบุคคล
 

20

คริสปี้ เวจ แอนด์ ฟรุ๊ต จำกัด นราพร มุสิกะนันท์ วาฤทธิ์ นิติบุคคล
 

21

ครีเอเซียเฮ้าส์ อัมพิกา  ลิมนิยกุล นิติบุคคล
 

22

คลาสสิคโมเดล สุเมธ  พันธุ์แก้ว นิติบุคคล
 

23

คอตตอนแอนด์ซิลค์ดีไซน์ วรเทพ  ลิมติยะโยธิน นิติบุคคล
 

24

คาร์แลค (ไทย-เยอรมัน)   กฤษฏ์ กาญจนบัตร นิติบุคคล
 

25

คุงฮั้วอุปกรณ์ช่างทอง ชาญชัย  อนันต์มานะ ไม่ใช่นิติบุคคล
 

26

คูณดั๊ก เจริญชัย สองเมือง ไม่ใช่นิติบุคคล
 

27

เค.เอ็ม.แอนด์.เอ.เอ. ศิริพร จงเสรีสกุล นิติบุคคล
 

28

เคเค อินเตอร์แบรนด์ คมสันต์ จันทหาร นิติบุคคล
 

29

เคพี-ซอฟท์ สมชาย กิตติภรณ์ นิติบุคคล
 

30

โคราชแสงสุวรรณพ็อตเทอร์รี่ สุนันท์  แสงสุวรรณ นิติบุคคล

31

จริยา จิวเวลรี่ จริยา ตั้งรักษาสัตย์ ไม่ใช่นิติบุคคล
 

32

จักสานบ้านหัวเวียง จันทิรา  สุทธิประเสริฐ ไม่ใช่นิติบุคคล
 

33

จันทร์เจริญจิวเวลรี่ ณพัฐอร สรณ์สมบูรณ์ ไม่ใช่นิติบุคคล
 

34

จิราพรฟู๊ด จิราพร พงศ์รุจิกรพันธ์ นิติบุคคล
 

35

จี.เอ็ม.ทัวร์แอนด์ทราเวิล พัลลภ  สนั่นวัฒนานนท์ นิติบุคคล
 

36

จีรภัทผ้าฝ้าย จีรภัทร์  ศาลางาม ไม่ใช่นิติบุคคล
 

37

จีเอฟ แมนนูแฟคเจอริ่ง นภาพร โตเจริญ นิติบุคคล
 

38

เจ ซัมมิท บุญเลิศ วชิราวิโรจน์ นิติบุคคล
 

39

เจ เอ็ม อุตสาหกรรมอาหาร รัชดา ขอประเสริฐ/ นางสมใจ นวลฉวี นิติบุคคล
 

40

เจ เอส เค โปรโมชั่น ยุรชัย  นานานุกูล นิติบุคคล
 

41

เจ.อาร์.แอล.สยาม จำรัส  พานเพียรศิลป์ นิติบุคคล
 

42

เจตน์กมล กรุ๊ป ประเสริฐ ลิ่มประเสริฐ นิติบุคคล
 

43

เจบีโกล เบเกอรี่(ประเทศไทย) อับดุลเลาะ เจ๊ะอุบง นิติบุคคล
 

44

โจเฮาส์  สมชัย  นภาวรกุล นิติบุคคล

45

ช เนเจอร์ ชุลีรัตน์ ใจยอดศิลป์ นิติบุคคล
 

46

ชวาลทิพย์ แฮนดี้คราฟท์ ณภัทร  โชติพฤกษ์ชูกุล นิติบุคคล
 

47

ช่อฟ้าโปรดักส์ สุเมธ  จินดารัตนาภรณ์ นิติบุคคล
 

48

ชัยเจริญมารีน (2002) จำกัด สุภาวดี โชคสกุลนิมิตร นิติบุคคล
 

49

ชัยวัชระรับเบอร์ ชวิภา พงษ์ธนโชติ นิติบุคคล
 

50

ชัยสกรีน แมชชีนเนอรี่ พัฒนชัย  กุลสิริสวัสดิ์ นิติบุคคล
 

51

ชาติเศวต  กรุ๊ป  ทรงพล  แต่งชาติ นิติบุคคล
 

52

ชาโมกข์ ปราณี  ศิริบูรณ์พิพัฒนา นิติบุคคล
 

53

เชียงคำ ทองกนก  ทรัพย์พิบูลย์ศิริ ไม่ใช่นิติบุคคล
 

54

โชคดีติ่มซำ ธีรภพ ศิรประภาธรรม นิติบุคคล

55

ซองเดอร์ ไทยออร์กานิคฟูด สุวรรณา  จิวัฒนไพบูลย์ นิติบุคคล
 

56

ซันไชน์ อินเตอร์เนชั่นแนล ธนพัฒน์ นิติบุคคล
 

57

ซิลค์วัลเล่ย์ จิตรา จันทร์แสง นิติบุคคล
 

58

ซี.จี.บิซ   สุวดี  ทั่งศรีวัฒนวงศ์ นิติบุคคล
 

59

ซี.วาย.บอสส์ ฟู้ด  ชัยยุทธ  วิสุทธิ์จิตใจ นิติบุคคล
 

60

ซี.เอส.ซู รัตตินันท์ สวัสดิ์วรนันท์  
 

61

ซี-คอน ซิตี้ กรุ๊ป วนัสสรา  หงษ์ร่อน นิติบุคคล
 

62

ซีซีเอ็น อินเตอร์เนชั่นแนล สุวิภา  เสริมบุญสร้าง นิติบุคคล
 

63

ซีดส์ ออฟ เฮลธ์ ศิริวรรณ โชติโยธิน นิติบุคคล
 

64

ซีพี คอตต้อน กรุ๊ป ชนิสสา  พรหมรัตน์ นิติบุคคล
 

65

ซีแมช คอร์ปอเรชั่น พีรศักดิ์ ทองนรินทร์ นิติบุคคล
 

66

ซีเอ็ม แฟชั่น แอนด์ คร๊าฟท์ จิตรา  นิภานันท์ นิติบุคคล
 

67

ซีแอลเอสเทรดดิ้ง มีนา  กำแพงแก้ว นิติบุคคล
 

68

ซุปเปอร์มิลค์ฟาร์ม สิริกาญจน์ จำปาทอง นิติบุคคล
 

69

แซนด์-เอ็ม อินเตอร์เนชั่นแนล สุมรรษณา สุทธานุรักษ์ นิติบุคคล
 

70

โซปวิลล่า (ดิเอ็มเพอร์เรอร์) ชัยพร  หอพรสิริ นิติบุคคล

71

ดอยธรรมกรุ๊ป ณัฐวุฒิ  พรชัยทิพย์รัตน์ นิติบุคคล
 

72

ดีดี เนเจอร์คราฟท์ ดวงฤทัย ภูมิพิเชฐ นิติบุคคล
 

73

ดีวา สยาม อินเตอร์เทรด  อุษา นพพร นิติบุคคล
 

74

เดอะ วอฟเฟิล ซัพพลาย สุทธิชัย พนิตนรากุล นิติบุคคล
 

75

แดพ ยู.วี. พัฒนชัย  กุลสิริสวัสดิ์ นิติบุคคล

76

ตฤณ เอ็นเตอร์ไพรส์ อัครพงษ์ ไตรรัตนประพันธ์ นิติบุคคล
 

77

ต้ากี่ 1350 ไกรนันท์รัตน์  กีรติธนทัต นิติบุคคล
 

78

แต้ง่วนไถ่ วิชัย  อัมพรสุวรรณ นิติบุคคล

79

ทรอปิคานา ออยส์ สุรเดช นิลเอก นิติบุคคล
 

80

ทรี ซีซัน ฟรุ๊ตส์ อินดัสทรี้ ทวี อุดมศรีดอยคำ นิติบุคคล
 

81

ทรี มาสเตอร์ส  วิรัช  สุขถาวรากร นิติบุคคล
 

82

ทรี-ดี อาร์ต ภูมิศักดิ์ แสนยงค์ นิติบุคคล
 

83

ทรูมลิ้งแซส วรวุฒิ พิรักษา นิติบุคคล
 

84

ทลอส กรุ๊ป (ประเทศไทย) อังคนา  พรวิศวารักษกุล นิติบุคคล
 

85

ทองจันทร์เจริญ สุชีรา จันทร์เจริญ ไม่ใช่นิติบุคคล
 

86

ทองสุจินดา สุจินดา เหลี่ยมสมบูรณ์ ไม่ใช่นิติบุคคล
 

87

ท๊อปเบสเจมส์ และ ธนพรชัยแลบอราทอรี่ย์ ธนพรชัย  บุญมาเสมอ ไม่ใช่นิติบุคคล
 

88

ทันเตอร์ แลบบอราทอรี่ อภิรดี ตั้งวุฒิพงศ์ นิติบุคคล
 

89

ทิฆัมพร ธนกร  แกล้วกล้า ไม่ใช่นิติบุคคล
 

90

ที แอน พี มาร์เก็ตติ้ง ทิพวัลย์  วิเศษพุทธศาสน์ ไม่ใช่นิติบุคคล
 

91

ที.เอ็น.เมดับเวิร์ค คุณกิจจา จึงสวนันทน์ นิติบุคคล
 

92

ทีที การ์เด้น แอนด์ โกท ฟาร์ม วาสนา กุญชรรัตน์, อรภร ไพศาลพยัคฆ์ ไม่ใช่นิติบุคคล
 

93

ทีมพลาส เคมีคอล พงศกร นิติบุคคล
 

94

ทูเคซี กรองกาญจน์  ชัยกิจ นิติบุคคล
 

95

เทคโนเมดิคัล สุนทรี จรรโลงบุตร นิติบุคคล
 

96

เทียนพฤกษา พจนีย์ รัตนะชัยกุล นิติบุคคล
 

97

ไทย เฮอร์เบิล โซพส์  วรารักษ์ จันทรวัฒน์ นิติบุคคล
 

98

ไทยคาเนตะ สุวรรณชัย โลหะวัฒนกุล นิติบุคคล
 

99

ไทยไชโย สาโรช  คำรัตน์ ไม่ใช่นิติบุคคล
 

100

ไทยเทปกาวอุตสาหกรรม พุทธิพงศ์ เอกภูธร นิติบุคคล

101

ไทยบิซอินเตอร์โปรดักส์ อรนุช วานิชสวัสดิ์วิชัย นิติบุคคล
 

102

ไทยริชฟูดส์ กรุ๊ป วิทยา  บุญฤทธิ์ลักขณา นิติบุคคล
 

103

ไทยอีสเทิร์น รับเบอร์ วิภารัตน์ นิติบุคคล

104

ไทยเฮอร์เบิลโซพส์ วรารักษ์ จันทรวัฒน์ นิติบุคคล
 

105

ไทวะ แบคกิ้งค์ สุพัชรา  มัญจกานนท์ นิติบุคคล

106

ธัชสุมาพร ภูริธัช โสตถิวิไลพงศ์ นิติบุคคล
 

107

ธัญญมณี สุภาพร นิยมกิจ ไม่ใช่นิติบุคคล
 

108

ธัญสุดา เทรดดิ้ง กิตติพงษ์ ปงผาบ ไม่ใช่นิติบุคคล

109

นดสดแดรี่ฟาร์ม ฐิติ รัตนธำรง นิติบุคคล
 

110

นะโม น้ำมนต์ แอนด์ Super milk ฟาร์ม อุไร เพ็ชรรัตน์ นิติบุคคล
 

111

นันท์โปรดักส์ นันทพร  สุยะศุนานนท์ นิติบุคคล
 

112

นารายณ์ภัณฑ์ ยุวนิตย์ ปิสัญธนะกูล นิติบุคคล
 

113

น้ำมันมะพร้าวไทย จิตจริยา หอธรรม นิติบุคคล
 

114

เน็กซ์ โปรดักส์ โกศล เลิศศักดิ์ดำรงกุล นิติบุคคล
 

115

โนวัส อินเตอร์เทรด ประพันธ์พงษ์  นทกุล นิติบุคคล

116

บริค ซิสเต็มส์   ศิริวรรณ ติรเลิศ นิติบุคคล
 

117

บัดดี้ กรุ๊ป บัดดี้ กรุ๊ป นิติบุคคล
 

118

บางกอก อโล  เดโช ออมสินทวีโชค  
 

119

บางกอกฟู้ด แอนด์ โปรดักส์ ซัพพลายเม้นท์   อดิศักดิ์ ทองแจ่ม นิติบุคคล
 

120

บ้านการยะ ฐาณิษา ต๊ะมา ไม่ใช่นิติบุคคล
 

121

บ้านโขนไทย บุบผา ล้วนวิลัย ไม่ใช่นิติบุคคล
 

122

บ้านพิมพ์ใจสมุนไพร พิมพ์ใจ สุนันติ ไม่ใช่นิติบุคคล
 

123

บ้านไพลผึ้ง ฐิติทิพย์  เอนกโชติวัฒน์ นิติบุคคล
 

124

บ้านสมุนไพร มงคล  พึงพิพัฒน์ ไม่ใช่นิติบุคคล
 

125

บ้านสวนสมุนไพรชัยศิขริน สายทอง  ชัยศิขริน ไม่ใช่นิติบุคคล
 

126

บ้านหุ่นเหล็ก ไพโรจน์ ถนอมวงษ์ ไม่ใช่นิติบุคคล
 

127

บ้านไอดิน  ศรัยกรณ์  พีรธนาวิชญ์ นิติบุคคล
 

128

บิ๊กเบนซ์ เฮลล์โปรดักส์ สมศักดิ์ ธนอังกูร นิติบุคคล
 

129

บิลเลียน จิวเวลรี่ ยงยุทธ  รัตนปัญญา นิติบุคคล
 

130

บี ที เอ็นส์ บาร์เทนเดอร์ ธนบรรพ รักเจือเจริญ นิติบุคคล
 

131

บี เอ็ม เอ เดคอร์เรท วสันต์ เดชะกัน นิติบุคคล
 

132

บี แอนด์ บี จิวเวลรี่ อำนาจ แซ่อึ้ง นิติบุคคล
 

133

บีเอสซีเอ็ม ฟูดส์ พรรณนิภา  ศรีสุวรนันท์ นิติบุคคล
 

134

บุสยารินท์ (สุริยะฟาร์ม) บุสยาริณท์  สราญจิต นิติบุคคล
 

135

แบคอัพ คอมมิวนิเคชั่นส์ แอนด์ เซอร์วิสเซส บุษกร กิมานนท์ นิติบุคคล
 

136

ใบเตย สิรภพ  สวัสดี นิติบุคคล
 

137

ใบหม่อน ทิวารุ่ง  กำหนดแน่ นิติบุคคล
 

138

ไบโอเวย์ สุบิน  พันเลิศจำนรรจ์ นิติบุคคล

139

ปกธนพัฒน์ คมชาญ  เอกเดชวุฒิ นิติบุคคล
 

140

ประวิทย์เซรามิค ประวิทย์ วิทยาขจรศาสตร์ นิติบุคคล
 

141

ปราโก้อุตสาหกรรม อานนท์ ทักขินทรากุล นิติบุคคล
 

142

ปาลิตาไข่วิจิตร โสดา  บุญศิริ ไม่ใช่นิติบุคคล
 

143

ปึกเตียน คาบาน่า บีช รีสอร์ท ชปาสันต์ เงินมูล นิติบุคคล
 

144

ปูทอง สแตนดาร์ด ฟู้ด สุวิทย์  นิธิดิษยะะรังษี นิติบุคคล
 

145

โปรเจ็คท์ ดี ศิริวรรณ  สีหาวงษ์ นิติบุคคล

146

พณรัญชน์เฮิร์บ พณรัญชน์ พลภักดี นิติบุคคล
 

147

พรทิพย์ (ภูเก็ต) วิรวัฒน์ เปี่ยมวิวัตติกุล นิติบุคคล
 

148

พรทิพย์สปอร์ต เอกภูมิ ฉัตรวุฒิไกร นิติบุคคล
 

149

พริ้นท์ซิตี้ ธีระพล เตชะวิเชียร นิติบุคคล
 

150

พรีเชียส เมมโมรี่ ศิริชัย เลิศศิริมิตร นิติบุคคล
 

151

พรีมาเฮิร์บ อุษณีย์ วินิจเทตคำนวณ นิติบุคคล
 

152

พลอยแม่สอดเจมส์ ไพศาล  ลอมณีวรเวท ไม่ใช่นิติบุคคล
 

153

พันธุ์สาน อัญมณี มณีขัติย์ ไม่ใช่นิติบุคคล
 

154

พิชชาพร  พิมพ์พันธุ์  นรากุลมงคล นิติบุคคล
 

155

พิณมิสา PINMISA ปรินทร  สุขวาณิชวิชัย นิติบุคคล
 

156

พิมพ์ภัทร วิเชียร  ภูษณสุวรรณศรี นิติบุคคล
 

157

พี เค ที ดีเวลลอปเม้นท์ สุขุม  ฉัตรอารียกุล นิติบุคคล
 

158

พี.ที ฟู้ดส์ โพรเซสซิ่ง ปิติพงษ์/ ยลวรรณ โรจนสุมาพงศ์ นิติบุคคล
 

159

เพ็ญศิริ ไหมไทย ชีระโชติ  สุนทรารักษ์ นิติบุคคล
 

160

แพคท์โพรดักส์ สุพีระพัฒน์ กันสุมาโส นิติบุคคล
 

161

แพรอาภรณ์ จรัสชัย นุสสติ นิติบุคคล

162

ฟรองค์ อินเตอร์เทรด เอกพงษ์  จิตพัฒนารัตน นิติบุคคล
 

163

ฟรุ้ตเทค เกรียงศักดิ์  อุดมสิน นิติบุคคล
 

164

ฟลาวเวอร์ฟูด ดวงใจ  พีระมาน นิติบุคคล
 

165

ฟายน์ สติช นุชรา ศิริรัตน์ นิติบุคคล
 

166

ฟายร์แคร์ ชำนาญ พิพิธธนาบรรพ์ นิติบุคคล
 

167

ฟาริแดทเจมส์ Faridat gems บัณฑิตย์  พินิจสุใจ ไม่ใช่นิติบุคคล
 

168

ฟิลิปส์ อิเล็กทรอนิกส์(ประเทศไทย)  ดวงนภา สมสุรวณิชย์ นิติบุคคล

169

ฟีนิกส์ โกลด์ ออนซอร์เที่ยม  อารี เจียมจิต นิติบุคคล
 

170

แฟนซี บีเคเค วรนิษฐ์  รัฐแตร์ธนาเมธ นิติบุคคล

171

ภูเก็ต เพิร์ล อินดัสทรี จิตติ อินทรเจริญ นิติบุคคล
 

172

ภูโคลน คันทรี คลับ วัชรพงค์ กลิ่นปราณีต นิติบุคคล
 

173

ภูฝ้าย สายฝน  ปันนะศรี ไม่ใช่นิติบุคคล

174

มนต์เสน่ห์เชียงใหม่ อัจฉรี  ศรีไชยวงศ์ นิติบุคคล
 

175

มนทิพ 1991 บุญทิพ  สันติภาพ นิติบุคคล
 

176

มัตซูอิ อิเลคทริค มัตซูอิ อิเลคทริค นิติบุคคล
 

177

มา แอนด์ จัน ลัดดา  ว่องวิวรรธน์ นิติบุคคล
 

178

มาดามมาร์เก็ตติ้ง โสฬส  แสงรัชนี นิติบุคคล
 

179

มานิดา พลัส มานิดา วงษ์สกุล นิติบุคคล
 

180

มายซิสเตอร์ คอร์ปอเรชั่น ชุติมา ชุบไธสง นิติบุคคล
 

181

มายอีบิส ฐานวัฒน์  ไพศาลโชติภัทร์ นิติบุคคล
 

182

มิตรใหม่ฟาร์ม นทิตา  ฉายะโอภาส นิติบุคคล
 

183

มีฟาร์มสุข(ไม่) นิศารัตน์ นาครักษ์ นิติบุคคล
 

184

เมคเซนท์ส  ณัฐธยาน์  แสงไกรรุ่งโรจน์ นิติบุคคล
 

185

เมจิกแอ็ดวานซ์ ฐิติวงศ์  วง์กตัญญู ไม่ใช่นิติบุคคล
 

186

เมย์บีด เกษร  โพธิสัตย์ นิติบุคคล

187

โมบายเสต็ก  วิรัตน์   กล่อมเมฆ นิติบุคคล
 

188

โมบิลิส ออโตมาต้า กฤษณ์ จงสฤษดิ์ นิติบุคคล
 

189

โมอาน่า อินเตอร์เนชั่นแนล สลิลลา  สุตานนท์ไพบูลย์ นิติบุคคล
 

190

ไมซ์เฮิร์บ มณีรัตน์  ประสพเมต ไม่ใช่นิติบุคคล

191

ยดาห์อะเดย์ จำกัด ปรานต์ ภูกองไชย นิติบุคคล
 

192

ยาหยี พิชยา  นันพนัก ไม่ใช่นิติบุคคล
 

193

ยูเจริญ มลิวัลย์  ชัยบุตร นิติบุคคล
 

194

ยูทีดี โบรกเกอร์ มนัญญา วิติภูมิประเทศ นิติบุคคล

195

รอยัลพิมาน พุฒิกุล ภิญญาวัฒน์ ไม่ใช่นิติบุคคล
 

196

ระหว่างทาง จำกัด รุจิรา วงษ์สามารถ
(บัตร ปชช., ใบทะเบียนพาณิชย์)
นิติบุคคล
 

197

ริชชี่ คอนเฟ็คชั่นเนอรี่ ณรงค์ ทรงวิรัตน์ นิติบุคคล
 

198

ริชชี่ ไรซ์ โปรดักส์  กนิดา เสนีย์ นิติบุคคล
 

199

รีลาวรรณ รีลาวรรณ  โกมุล ไม่ใช่นิติบุคคล
 

200

รุ่งสยามสมุนไพร เสถียร รุ่งสยาม นิติบุคคล
 

201

เรเซอร์การไฟฟ้า พิชรัก แสงอนุกูล นิติบุคคล
 

202

เรดดี้ แพลนเน็ต ทรงยศ  คันธมานนท์ นิติบุคคล
 

203

เรือนไหม-ใบหม่อน อาทร แสงโสมวงศ์ นิติบุคคล
 

204

โรงพยาบาลศุภฤกษ์ อู่ทอง กนกพร  สุทธิกาญจน์ นิติบุคคล
 

205

โรงเรียนจงรักษ์นวดแผนไทย จงรักษ์ จรัสโสภณวงศ์ ไม่ใช่นิติบุคคล
 

206

โรงสีเอกไรซ์ กำพล  ธนบุญรัตน์ นิติบุคคล
 

207

ไร่องุ่นภูชิดฟ้า อารยา  สีหาคม ไม่ใช่นิติบุคคล

208

ลัลนา พรีเมียร์ ธนัท  เลิศผกากุล นิติบุคคล
 

209

ลายลานเดคคอร์อินเตอร์เทรด จินต์  สถาพรสถิตย์สุข นิติบุคคล
 

210

ลีเอ็นเตอร์เทนเม้นท์ มาโนช  ลี้ธีระกุล นิติบุคคล
 

211

เล็ก น้อง บุญมานะ ไม่ใช่นิติบุคคล
 

212

เลดี้เบิร์ดการ์เมนท์ วีระศักดิ์ รัตนประภาต นิติบุคคล
 

213

แล็บ แอนด์ บิวตี้ สิทธิชัย  อึ้งประพนธ์ นิติบุคคล

214

วอนท่อม ฐิติวัชร์ รุ่งกิจภูริพัฒน์ นิติบุคคล
 

215

วันดี เนเชอรัล ไฟเบอร์ บุญเลิศ  ยวงใย นิติบุคคล
 

216

วานิช อินเตอร์มาเก็ตติ้ง แอนด์ ฟู้ด กิรพัฒน์ วรคุณพิสิฐ นิติบุคคล
 

217

วิเศษ วิเศษ  ปัญญาสัย ไม่ใช่นิติบุคคล
 

218

วิสาหกิจชุมชน กลิ่นเอมนาโน ชยันต์ เสริมบุญสร้าง ไม่ใช่นิติบุคคล
 

219

วิสาหกิจชุมชนพงศ์ภัคเบาะที่นอนสัตว์เลี้ยง วาสนา  ตั้งพงศ์ภัคสกุล ไม่ใช่นิติบุคคล
 

220

วิสาหกิจชุมชนเรือนพระจันทร์-ผสานศิลป์ ฆรินท์  กองค้า ไม่ใช่นิติบุคคล
 

221

วิสาหกิจชุมชนเรือนสมุทร ธนิตศักดิ์  ศรีสัมฤทธิ์ ไม่ใช่นิติบุคคล
 

222

วีชายน์ เทเลคอม อุรารัตน์ ไชยรังษี นิติบุคคล
 

223

วุฒิชัยปุ๋ยอินทรีย์ วุฒิชัย ไชยรัตน์ ไม่ใช่นิติบุคคล
 

224

เว่ยฟา จำกัด วิภาส คงปรีชากุล นิติบุคคล
 

225

เวิล์ดฟู้ดส์ อินเตอร์เนชั่นแนล กัญญา  ติลกเรืองชัย นิติบุคคล
 

226

แวนด้าสยาม ศิริรัตน์ ซอลซ์ นิติบุคคล
 

227

ไวส์เฟรทเซอร์วิส(ประเทศไทย) อารยา คงสุนทร นิติบุคคล

228

ศจี ปั้นจิ๋ว ศจีมาศ นันตสุคนธ์ ไม่ใช่นิติบุคคล
 

229

ศรีวิสุทธ์ วิสุทธิ์ ศรีสุระพล  
 

230

ศิลปะหินทราย   พรพล  เอกอรรถพร นิติบุคคล
 

231

ศูนย์การแพทย์ ผิวหนัง กรุงเทพ อมร กิจเชวงกุล นิติบุคคล
 

232

ศูนย์ประสานงานกิจการพิเศษกรมราชองครักษ์ / คณะทำงานโครงการพระราชดำริฯ จชต. พลอากาศโทชูชาติ
วุฒิศาสตร์กุล
ไม่ใช่นิติบุคคล
 

233

ศูนย์หัตถกรรมบ้านเบญจวรรณ เจษฎา  จิรพรรณทวี นิติบุคคล

234

สกายเลเธอร์ เบ็ญจมาศ ศรีนาคหฤทัย นิติบุคคล
 

235

สโนว์ ออร์ ที แวววรรณ ก้องไตรภพ นิติบุคคล
 

236

สบู่อารมณ์ดี ณัทริษา สังข์ทอง ไม่ใช่นิติบุคคล
 

237

สมถวิล เพชรพลอย สมถวิล นาควิริยกุล ไม่ใช่นิติบุคคล
 

238

สมุนไพรบัวแก้ว นริณี  แต้มณีรัตนะ ไม่ใช่นิติบุคคล
 

239

สยามท่าใหม่ สุพรรณิกา  แรมชื่น นิติบุคคล
 

240

สยามไฟน์ฟูด(บ้านขนมไทยใส่ใจ) ภัคคณิศร์   เหล่าขวัญสถิตย์ นิติบุคคล
 

241

สยามโมลด์ แอนด์ พาร์ท ขันทอง  มาตรวิจิตร นิติบุคคล
 

242

สยามเฮิร์บส์ สุวิจักขณ์ กิตติวโรฬาร นิติบุคคล
 

243

สโรรักษ์ อารักษ์ ดีไพร นิติบุคคล
 

244

สหภัณฑ์ กรุ๊ป (ประเทศไทย) พิเชฐ สุวรรณกิจ นิติบุคคล
 

245

สหวัชร์อินเตอร์กรุป  ณัฐกฤช อยู่มั่นธรรมา นิติบุคคล
 

246

สหสติกเกอร์ พัฒนชัย  กุลสิริสวัสดิ์ นิติบุคคล
 

247

สาธุแก๊ค ฟู้ดแอนด์เบเวอร์เรจ สมใจ  ศานติรติกุล นิติบุคคล
 

248

สามัญนันทภพ ชยอร ธรรมาวรานุคุปต์ นิติบุคคล
 

249

สารพันเครื่องปรุง อัญชสา ณ นคร นิติบุคคล
 

250

สิรตา อิมพอร์ต แอนด์ เอ็กวพอร์ต ธิดา จินดาพันธ์ นิติบุคคล
 

251

สีดินกลิ่นใบ รุจิรัตน์ บุญประสาน ไม่ใช่นิติบุคคล
 

252

สีมาแชมอินเตอร์เทรด ภวิตา  อาภาสุวรรณกุล นิติบุคคล
 

253

สุขภาวดี สุภาวดี  มาลีพันธุ์ นิติบุคคล
 

254

สุโขสปา จำกัด ธัชพล  เทพบุตร นิติบุคคล
 

255

สุคันธา ไทยสแน็ค ปกรณ์  ตั้งพาณิชย์ นิติบุคคล
 

256

สุดธนา พงษ์สรรค์ ลีลาหงส์จุฑา นิติบุคคล
 

257

สุภาฟาร์มผึ้ง สุวรัตนา ยาวิเลิศ นิติบุคคล
 

258

สุวรรณภูมิ ฟู้ด อรุณี ดวงศรีมณีรัตน์ นิติบุคคล
 

259

เสื้อผ้าสัตว์เลี้ยง วรรธนา  ตั้งพงศ์ภัคสกุล ไม่ใช่นิติบุคคล

260

ห้าตะขาบ(ซิมเทียนฮ้อ) สุนทร สิมะวรา นิติบุคคล
 

261

เหลียงเส่งเฮงฮวด คมสัน  ศรีวัฒนา นิติบุคคล

262

อรรยา โปรดักส์ ศิริเพ็ญศรี  พูนจำเนิน นิติบุคคล
 

263

อโรเซ่ (ประเทศไทย)   สมสิทธิ สันธิเดช นิติบุคคล
 

264

ออลไทยอินเตอร์เนชั่นแนล อารีรัตน์  โชคพิทักษ์กุล นิติบุคคล
 

265

ออลวี ดู พัสพิมล เผดิมปราชญ์ นิติบุคคล
 

266

อาร์โต้วู๊ด (ไทยแลนด์)  ธนดล  สัตตบงกช นิติบุคคล
 

267

อาหารสากลกรุงศรีอยุธยา นงลักษณ์ อิทธิผลสิริ นิติบุคคล
 

268

อินทัชธนกร วัฒณ์ธนากร  เมธีวัชรสิริชาติ นิติบุคคล
 

269

อินฟินิตี้ กรีน ธนาวดี อทิตตินนท์ นิติบุคคล
 

270

อีซี่ อินเตอร์ พัชราวดี หมื่นนิกรณ์ นิติบุคคล
 

271

อี-บิสซิเนส พลัส พิศมัย ตั้งนันทชัย นิติบุคคล
 

272

อีสต์ ทู เวสต์ ประกิตติ์ โกสุรัตน์ นิติบุคคล
 

273

เอ แอนด์ พี ซิลเวย์ อริษา ญาณวิทยากุล นิติบุคคล
 

274

เอ.บี.เอ. โพส สรชา  พานิชพันธุ์ นิติบุคคล
 

275

เอ็กซ์เปอร์ต ออโตเมชั่น พรชัย  วิริยะอ่องศรี นิติบุคคล
 

276

เอ็กซเปิร์ต เจมส์ แมนูแฟคเจอริ่ง ธงศักดิ์  จินตการฤกษ์ นิติบุคคล
 

277

เอ็กซ์เพิร์ท เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ ยุทธพงษ์  กันทะวัง นิติบุคคล
 

278

เอคโค่เทรนด์อินเตอร์ พินิจ เจียรพงศ์ปกรณ์ นิติบุคคล
 

279

เอ็น แอนด์ บี พิซซ่าเครป บุญประเสริฐ  พู่พันธ์ นิติบุคคล
 

280

เอ็นเคเอ็ม อินเตอร์เทรด กอบกุล  ลือประไพ นิติบุคคล
 

281

เอ็นเนอยี่ รีซอร์ส จารุวรรณ  โรจนสมสิทธิ์ นิติบุคคล
 

282

เอ็ม วี จี จิวเวลรี่ นิวัน  รักษ์พลเมือง นิติบุคคล
 

283

เอ็มพี มิลเลี่ยนแนร์ ภัสพร  ฤกษ์ยินดี นิติบุคคล
 

284

เอ็มมีเน้นซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล ศรีอำไพ อัจฉริยสุชา นิติบุคคล
 

285

เอส เอ็น เอ มาร์เก็ตติ้ง แอนด์เมนูแฟคเจอริ่ง นารี เลิศพันธวงศ์ นิติบุคคล
 

286

เอส.เค.โพลีเมอร์ ชยุต สุวรรณพิมลกุล นิติบุคคล
 

287

เอสเธติค พลัส สมพงษ์ เชิดชูวานิช นิติบุคคล
 

288

แอคคิวเรท เทคโนโลยี อรทัย พันธุมเลิศรุจี นิติบุคคล
 

289

แอดวาน ไอเดีย ชัชรวิภาพ์ พู่ประเสริฐศักดิ์ นิติบุคคล
 

290

โอเรียลทอล บิวตี้ ชาร์ม  ตติยา เจริญรมย์ นิติบุคคล
 

291

โอโว่ ฟู้ดเทค วรรณนิภา มานะกิจศิสุทธิ นิติบุคคล
 

292

ไอ.เอ็น.เค.กราฟฟิคดีไซน์แอนด์พริ้นท์ วรชัญญ์ ศรีวิเชียร/ นายสุรชัย ชัยโชติรุ่งเรือง นิติบุคคล
 

293

ไอซิสส์ โมด้า(ประเทศไทย) กิตติวรรณ  บุรินทร์ นิติบุคคล
 

294

ไอเดียอ๊านซ์ รัชภัฎ  พรพันธุ์ ไม่ใช่นิติบุคคล
 

295

ไอบีเอฟ ฮาวาลฟู้ดส์ ดวงใจ  ทรัพย์พจน์ นิติบุคคล
 

296

ไอออนิค   ภัชกุญช์   ห่อทองคำ นิติบุคคล

297

ฮัสกี้ส์ อินเตอร์เนชั่นแนล คอร์ปอเรชั่น พงษ์ อิคสิทธิ์ นิติบุคคล
 

298

ฮิมน้ำปาย รีสอร์ท มนต์ชัย ศรีดา นิติบุคคล
 

299

เฮลตี้ไลน์ ชมชื่น สมประเสริฐ นิติบุคคล
 

300

แฮปปี้ไลฟ์ ไบโอเทรด  แสงเดือน  ขามะวัน นิติบุคคล
 

301

ไฮเทค ไบโอ (ประเทศไทย) อรอนงค์  วุฒิยากรกุล นิติบุคคล
 

302

18 ศรีสหเทพ  เกียรติศักดิ์   สีประสม นิติบุคคล
 

303

244 อินฟินิตี้ ธนพล ศรีเอม นิติบุคคล
 

304

3 เอ็ม ฟู้ดส์ โปรดักส์ พัทรนันท์ ศิวะพรพิทักษ์ นิติบุคคล

B

305

Bangbal ปรีชาวรรณ กองสงฆ์ ไม่ใช่นิติบุคคล
 

306

BlingZ Cases and Accessory  สมญช์  สุทธิเดชานัย นิติบุคคล

C

307

Cerebrum Design มกร  เชาวน์วาณิชย์ นิติบุคคล
 

308

Chicken Little Express Service นภัสนันท์  แซ่คู ไม่ใช่นิติบุคคล
 

309

Chill shirt ขันติ สุขไพร่ ไม่ใช่นิติบุคคล

D

310

Dhanu ธนูเดช เกิดวิเศษสิงห์ นิติบุคคล

G

311

GLITZY PREMIUM ลลิดา สัจจะปรเมษฐ์ นิติบุคคล
 

312

Grazie การ์เซียร์ นภา  เมฆิยานนท์ ไม่ใช่นิติบุคคล
 

313

Green hut village ไพรัช ประมวลสุข ไม่ใช่นิติบุคคล

H

314

Healthy Home Massage & Spa ณัฏฐกานต์ ธรรมสุนทร ไม่ใช่นิติบุคคล

J

315

J.S. Jewelry ประภัสสร ศรีโกศัย ไม่ใช่นิติบุคคล

K

316

Ken Gems-chanthaburi วันเพ็ญ มณีเวศย์วโรดม นิติบุคคล

L

317

Luxury shoes Co.,Ltd. พิชานันต์ ตันติวงศ์โกวิท นิติบุคคล

M

318

Morning Glory Resort ปิรันธ์ ชิณโชติ นิติบุคคล

N

319

NATURE FIRST พิจิกาณจน์  ทับทิม ไม่ใช่นิติบุคคล
 

320

NuArt นุชจรี  อังศกุลชัย ไม่ใช่นิติบุคคล

O

321

OP Gas ประวิทย์  ติยะศิริโชคชัย ไม่ใช่นิติบุคคล

P

322

P.Value Co.,Ltd. (Kuun Products) ประพล ชนะเสนีย์ นิติบุคคล
 

323

Pretty Dolly's wax อรอนงค์  เทพอยู่อำนวย ไม่ใช่นิติบุคคล

R

324

Ramaiherbs มานพ สมหวัง ไม่ใช่นิติบุคคล

S

325

Simply Samui Co.,Ltd. Shelagh Foster นิติบุคคล

T

326

THE NINE พรปวีณ์ รามสูต ไม่ใช่นิติบุคคล
 

327

Triple G Creation ปารย์พิรัชย์ ปภาวัฒไชย์ นิติบุคคล

V

328

Victory Leather สดศรี เหรียญรุ่งโรจน์ นิติบุคคล

W

329

Waffle house ชนมณี  อุดมเฉลิมเดช ไม่ใช่นิติบุคคล

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.)
เลขที่ 21 อาคารทีเอสที ชั้น G,17,18,23 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 1301 แฟกซ์ 0-2273-8850
http://www.sme.go.th อีเมล์ info@sme.go.th
Thailand Web Stat
Skip to main content
Go Search